Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163525
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice" Ważny od: 30/03/2011 do: 16/04/2011
 

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym pn.

Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice

Treść ogłoszenia - plik .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik .pdf

Załączniki do SIWZ - plik .pdf

Przedmiar boisko - plik .pdf

Przedmiar grill - plik .pdf

Rzut stanowiska grilla i placu zabaw - plik .pdf

Wyposażenie placu zabaw - plik .pdf

Dokumentacja techniczna boiska - plik .pdf

Mapa sytuacyjno - wysokościowa - plik .jpg

Opis techniczny - plik .pdf

Przekrój konstrukcyjny ciągu pieszego - plik .jpg

Przekrój konstrukcyjny stanowiska grilla z kostki betonowej- plik .pdf

Zakotwiczenie piłkochwytów - plik .pdf

 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna