Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163608
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o wyborze oferty "Dostawa koparko - ładowarki " Ważny od: 26/06/2007 do: 05/07/2007
 

RG.341/ 9 /07

Lipnik, 26.06.2007 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

            Gmina Lipnik informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia

„Dostawę koparko - ładowarki w formie umowy kupna sprzedaży, fabrycznie nowej (rok produkcji 2007).

wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:  KOMATSU POLAND Sp. z. o. o  05-070 Sulejówek, Trakt Brzeski 72

Cena ofertowa:  276.940,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tys. dziewięćset czterdzieści zł 00/100)

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

 

 

Wójt Gminy Lipnik

                                                                       Józef Bulira

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna