Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163735
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie przetargu na wykonanie stropu podwieszanego w budynku we Włostowie Ważny od: 04/11/2003 do: 18/11/2003
 

OGŁOSZENIE

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Lipniku, Lipnik  20 , 27-540  Lipnik , ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie stropu podwieszanego w  budunku  na  Ujęciu  Wody  we  Włostowie

Termin  składania  ofert  upływa  dn. 18.11.2003 r. o  godz. 9.00

Termin  otwarcia  ofert , w  dniu  18.11.2003 r.   o  godz. 9.30

Termin  wykonania  zadania  do  19.12.2003 r.

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  otrzymać w  Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej  w  Lipniku, pok. nr. 15  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Lipniku,  tel.(015)8691519, w  godz.od  8.00  do 15.00.

Do  bezpośredniego  kontaktu  w  wyżej  wymienionej  sprawie  upoważniony  jest  Pan  Grzegorz  Paradowski. 

Nie  przewiduje  się składania  ofert  częściowych.

W  przetargu  mogą  brać  udział  oferenci  którzy  spełniają  warunki  art.22  ust.2  i  nie  podlegają  wykluczeniu  w  myśl  art. 19 Ustawy o  zamówieniach  publicznych oraz spełniają warunki specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.

 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna