Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163600
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o wyborze oferty Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Lipnik Ważny od: 04/09/2007 do: 12/09/2007
 

 Lipnik, 03.09.2007

 RG.I.341/12 /07    

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Gmina Lipnik zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  na  budowę  sieci kanalizacji sanitarnej  wraz  z  oczyszczalnią  ścieków na terenie gminy Lipnik wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy, siedziba i adres

Cena oferty (brutto)

Liczba punktów w kryterium cena (100%)

1.

„ECON” Marek Michalczyk

Ul. Gen. T. Klimeckiego 10

25-237 Kielce

425.926,40

85,64

2.

Konsorcjum

Podmiot I

Pracownia Projektowo – Wykonawcza

26-021 Daleszyce Niestachów 21

Podmiot II

PRODLEW  Sp z o.o.

ul. Senatorska 12

00-082 Warszawa

 

475.800,00

76,67

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIOKONSULT Sp z o.o. ul. Garsteckiego 10 60 – 682 Poznań

364.780,00

100

 

Gmina Lipnik wybrała  do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIOKONSULT Sp z o.o. ul. Garsteckiego 10  60 – 682 Poznań.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji, oferta jest ważna      i zawiera najniższą cenę w przetargu, która była jedynym kryterium w prowadzonym postępowaniu.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


 

 

 

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna