Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163710
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych we Włostowie Ważny od: 18/10/2004 do: 19/11/2004
   

OGŁOSZENIEWójt Gminy Lipnik ogłasza, iż został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych we Włostowie przeznaczonych do sprzedaży.

Jednocześnie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych we Włostowie stanowiące własność gminy Lipnik, z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste części działek:

  • poz. 1- lokal Nr 3 pow. lokalu 24,60 m2 części działki Nr 40/69

  • poz. 2- lokal Nr 4 pow. lokalu 29,10 m2 części działki Nr 40/69Dla potrzeb przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż w/w lokali ustala się następujące warunki.


Lp.

Nr działki

Nr budynku

Nr lokalu

Udział w działce

Pow. m2 lokalu

Cena lokalu w zł

Cena udziału w działce w zł

Sposób naliczania opłat za użytkowanie wieczyste

- jednoraz.

- roczna

Wadium 5 % ceny wywoł. w zł

Minimalne post. ceny wywoł. z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

1.

40/69

245a

3

82/1000

17 lokal

+7,60 piwnica

ogół. 24,60

1.200,00

212,00

- 25% ceny

- 1% ceny


60,00

11,00

ogółem

71,00

- lokalu 1%

- udział w działce 1%


2.40/69

245a

4

96/1000

29,10

2.070,00

250,00

- 25% ceny

- 1% ceny

104,00

13,00

ogółem

117,00

- lokalu 1%

- udział w działce 1%


Wadium należy uiścić w taki sposób, aby w dniu 15.11.2004 r znajdowały się na rachunku bankowym gminy.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu w formie:

  • wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Lipniku na konto Urzędu Gminy Lipnik Nr 19400884-37011-101

  • przelewu bankowego na konto Urzędu Gminy Lipnik w B.S. Tarnobrzeg o/Lipnik w Lipniku 59 9434 1041 2009 1940 0884 0001

Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej dowód wniesienia wadium z wyraźnie zaznaczonym nr lokalu i nr pozycji z niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2004 r w siedzibie U.G. w Lipniku w sali Nr 18 o godz. 11.00

Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

Informacji szczegółowych na temat sprzedaży udziela Jerzy Bańcer pok. 24 tel. (015) 691419 wew. 16 w godzinach pracy urzędu. Uczestnicy przetargu mogą zapoznać się z regulaminem przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna