Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163584
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.” Ważny od: 28/01/2009 do: 21/02/2009
 

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.” z dnia 28.01.2009 nr 10676 - 2009

Treść Ogłoszenia - plik .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik .pdf

Załączniki do SIWZ - plik .pdf

Przedmiary robót (wzór - kosztorys ofertowy) - plik .xls

Mapy projektu zagospodarowania terenu

Rysunek 1 - plik .pdf

Rysunek 2 - plik .pdf

Rysunek 3 - plik .pdf

Rysunek 4 - plik .pdf

Rysunek 5 - plik .pdf

Rysunek 6 - plik .pdf

Rysunek 7 - plik .pdf

Rysunek 8 - plik .pdf

Rysunek 9 - plik .pdf

Rysunek 10 - plik .pdf

UWAGA

W dniu 29.01.2009r. nastąpiła zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ dla zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.” Pozostałe dokumenty nie uległy zmianie.

Treść ogłoszenia zmieniającego - plik .pdf

Poprawiona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - plik .pdf

16.02.2009r.

Odpowiedź na Zapytanie do zamawiającego - plik .pdf

Szczegółowe specyfikacje techniczne - plik .rar

Opis techniczny - plik .pdf

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna