Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163601
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2007 – 2010 Ważny od: 29/08/2007 do: 06/09/2007
 

                                                                                                                      Lipnik, 29.08.2007

 

 

ZEO. ZP/341/1/2007

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2007 – 2010.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zespół Ekonomiczno – Oświatowy w Lipniku zwany dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik, wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy, siedziba i adres

Cena oferty (brutto)

Liczba punktów w kryterium cena (100%)

1.

PKS Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. W. Sikorskiego 86,

39 – 400 Tarnobrzeg

 

389 767,50 zł

82

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. Spółka Akcyjna

ul. Żabia 40, 27 – 400 Ostrowiec Św.

 

319 633,82 zł

100

 

Zespół Ekonomiczno – Oświatowy wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. Spółka Akcyjna

ul. Żabia 40, 27 – 400 Ostrowiec Św.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji, oferta jest ważna            i zawiera najniższą cenę w przetargu, która była jedynym kryterium w prowadzonym postępowaniu.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

p.o. DyrektoraZespołu Ekonomiczno – Oświatowego w Lipniku

Małgorzata Pietrusińska

 

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna