Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163618
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o unieważnieniu przetrgu Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Leszczków Ważny od: 24/04/2007 do: 07/05/2007
 

RG.I. 341/ 2 /07

 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej poniżej  60.000,00 EURO

 

 pt „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  na  budowę  sieci kanalizacji sanitarnej w m. Leszczków”

 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) Gmina Lipnik unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  na  budowę  sieci kanalizacji sanitarnej w m. Leszczków

 

UZASADNIENIE

 W dniu 19.03.2007 r.  został ogłoszony przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zadanie 

pt „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  na  budowę  sieci kanalizacji sanitarnej w m. Leszczków”

Zamawiający unieważnia postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

            Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej których procedury określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zawarte w dziale VI środki ochrony prawnej .

(Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami)

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna