Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163470
strona główna: 51238
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Archiwum | Aktualne przetargi |
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęclawice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Wlostów Gozdawa Rogal oraz drogą krajową nr 9 Radom Barwinek
Ważny od: 18/05/2012 do: 01/06/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Malice Kościelne
Ważny od: 17/05/2012 do: 31/05/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn.Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012
Ważny od: 14/05/2012 do: 28/05/2012
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Ważny od: 08/05/2012 do: 22/05/2012
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej nr 337017 T relacji Leszczków - Pęcławice w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0733 T Balbinów - Nikisiałka Duża i nr 0731 T Włostów Gozdawa Rogal ...
Ważny od: 27/04/2012 do: 15/05/2012
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2012
Ważny od: 20/04/2012 do: 01/05/2012
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Ważny od: 16/04/2012 do: 01/05/2012
Tytuł: Uwaga Wyjaśnienie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w m. Malice Kościelne
Ważny od: 12/04/2012 do: 01/05/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacjisanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami
Ważny od: 22/03/2012 do: 30/03/2012
Tytuł: Zapytanie ofertowe nr 1/2012 dotyczy projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Lipnik
Ważny od: 21/02/2012 do: 29/02/2012
Tytuł: Uwaga wyjaśnienia: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami
Ważny od: 09/02/2012 do: 02/03/2012
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Rozbiórka budynków gospodarczo garażowych na działkach nr 40/100 40/28, 40/16, 40/15 położonych w miejscowości Włostów
Ważny od: 07/09/2011 do: 24/09/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Ważny od: 06/09/2011 do: 20/09/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.
Ważny od: 25/08/2011 do: 08/09/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA
Ważny od: 10/08/2011 do: 24/08/2011
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Ważny od: 09/08/2011 do: 25/08/2011
Tytuł: Uwaga Wyjasnienie. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.
Ważny od: 05/08/2011 do: 20/08/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Włostów"
Ważny od: 01/08/2011 do: 15/08/2011
Tytuł: UWAGA Wyjaśnienie!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA""
Ważny od: 14/07/2011 do: 02/08/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie - polegający na remoncie posadzek, instalacji zimnej wody oraz remont centralnego ogrzewania"
Ważny od: 07/07/2011 do: 21/07/2011
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Włostów"
Ważny od: 05/07/2011 do: 22/07/2011
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Remont budynku Zespołu Szkół we Włostowie - polegający na remoncie posadzek, instalacji zimnej wody oraz remont centralnego ogrzewania"
Ważny od: 17/06/2011 do: 05/07/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku gospodarczo garażowego w Lipniku"
Ważny od: 26/05/2011 do: 09/06/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie"
Ważny od: 26/05/2011 do: 09/06/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi"
Ważny od: 05/05/2011 do: 19/05/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn."Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice"
Ważny od: 05/05/2011 do: 19/05/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn."Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w Kurowie"
Ważny od: 05/05/2011 do: 19/05/2011
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie”
Ważny od: 22/04/2011 do: 10/05/2011
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa budynku gospodarczo garażowego w Lipniku"
Ważny od: 21/04/2011 do: 10/05/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011"
Ważny od: 14/04/2011 do: 28/04/2011
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2011 dotyczy projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Lipnik”
Ważny od: 07/04/2011 do: 13/04/2011
Tytuł: UWAGA WYJAŚNIENIA Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi
Ważny od: 30/03/2011 do: 16/04/2011
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice"
Ważny od: 30/03/2011 do: 16/04/2011
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w Kurowie"
Ważny od: 30/03/2011 do: 16/04/2011
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011"
Ważny od: 16/03/2011 do: 29/03/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont sieci dróg gminnych w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0731 T, 0732 T oraz drogami krajowymi nr 9 i nr 77"
Ważny od: 21/02/2011 do: 05/03/2011
Tytuł: Odpowiedzi do zapytań wraz z Ogłoszeniem o zamówieniu publicznym pn. Ogłoszeniem o zamówieniu publicznym pn. "Remont sieci dróg gminnych w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0731 T, 0732 T oraz drogami krajowymi nr 9 i nr 77"
Ważny od: 21/01/2011 do: 08/02/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: "BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik"
Ważny od: 23/09/2010 do: 07/10/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. ""Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej we Włostowie w ramach rządowego programu pt. RADOSNA SZKOŁA"
Ważny od: 10/09/2010 do: 24/09/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie gminy Lipnik"
Ważny od: 10/09/2010 do: 24/09/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik
Ważny od: 01/09/2010 do: 17/09/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty na zadanie pn. "Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2010 - 2013"
Ważny od: 19/08/2010 do: 02/09/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej we Włostowie w ramach rządowego programu pt. RADOSNA SZKOŁA"
Ważny od: 10/08/2010 do: 26/08/2010
Tytuł: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej we Włostowie w ramach rządowego programu pt. ”RADOSNA SZKOŁA”"
Ważny od: 06/08/2010 do: 16/08/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lipniku polegająca na zabudowie dźwigu platformowego na działce nr ewid. 353 w miejscowości Lipnik"
Ważny od: 30/07/2010 do: 13/08/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie gminy Lipnik"
Ważny od: 29/07/2010 do: 17/08/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2010 - 2013"
Ważny od: 23/07/2010 do: 04/08/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WŁOSTOWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Pt. „RADOSNA SZKOŁA”
Ważny od: 19/07/2010 do: 05/08/2010
Tytuł: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pt. Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Lipniku polegająca na zabudowie dźwigu platformowego na działce nr ewid. 353 w miejscowości Lipnik
Ważny od: 08/07/2010 do: 24/07/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół we Włostowie"
Ważny od: 07/07/2010 do: 21/07/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: "Odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lipnik"
Ważny od: 24/06/2010 do: 08/07/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół we Włostowie"
Ważny od: 01/06/2010 do: 17/06/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Lipnik"
Ważny od: 21/05/2010 do: 08/06/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn.Odbudowa dróg gminnych nr 001437 T Leszczków – Pencławice, nr 001435 T Pencławice – Lipówka, oraz drogi wewnętrznej Lipnik – Lipniczek na działce nr 220 – droga dojazdowa do gruntów rolnych
Ważny od: 19/05/2010 do: 02/06/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi gminnej nr 001420 T Gołębiów Szlachecki – Wesełówka
Ważny od: 14/05/2010 do: 28/05/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.„Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2010”
Ważny od: 14/05/2010 do: 28/05/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2010"
Ważny od: 14/05/2010 do: 28/05/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa dróg gminnych nr 001437 T Leszczków – Pencławice, nr 001435 T Pencławice – Lipówka, oraz drogi wewnętrznej Lipnik – Lipniczek na działce nr 220 – droga dojazdowa do gruntów rolnych."
Ważny od: 29/04/2010 do: 15/05/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2010”
Ważny od: 22/04/2010 do: 08/05/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2010”
Ważny od: 22/04/2010 do: 08/05/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Remont drogi gminnej nr 001420 T Gołębiów Szlachecki - Wesełówka"
Ważny od: 21/04/2010 do: 08/05/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I"
Ważny od: 13/04/2010 do: 27/04/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I"
Ważny od: 16/03/2010 do: 25/03/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I"
Ważny od: 15/03/2010 do: 29/03/2010
Tytuł: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 08/02/2010 do: 16/04/2010
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn"Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I"
Ważny od: 04/02/2010 do: 27/02/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Ważny od: 15/12/2009 do: 29/12/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Ważny od: 07/12/2009 do: 16/12/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i jednostek organizacyjnych”
Ważny od: 13/10/2009 do: 23/10/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i jednostek organizacyjnych"
Ważny od: 18/09/2009 do: 06/10/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn."Odbudowa istniejącego stawu melioracyjnego w Lipniku”
Ważny od: 18/08/2009 do: 01/09/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn."Odbudowa dróg na terenie gminy Lipnik"
Ważny od: 03/08/2009 do: 17/08/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa istniejącego stawu melioracyjnego w Lipniku"
Ważny od: 17/07/2009 do: 08/08/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.
Ważny od: 13/07/2009 do: 04/08/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Odbudowa dróg na terenie gminy Lipnik"
Ważny od: 06/07/2009 do: 28/07/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budynek gospodarczo - garażowy – stan zerowy na działce nr 75/4 w miejscowości Lipnik”
Ważny od: 18/06/2009 do: 02/07/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Lipniku – odcinek S13- Si1”
Ważny od: 18/06/2009 do: 02/07/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia parkowego ,przyłącza elektrycznego i kabla ziemnego zasilania ciągu pieszego na działkach nr nr ew. 40/7,40/55,40/56,66 w miejscowości Włostów”.
Ważny od: 09/06/2009 do: 23/06/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Adamów, Studzianki, Męczennice Kol, Gm. Lipnik
Ważny od: 02/06/2009 do: 11/06/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Budynek gospodarczo - garażowy. Wykonanie stanu zerowego na działce nr 75/4 w miejscowości Lipnik"
Ważny od: 12/05/2009 do: 04/06/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Lipniku – odcinek S13 – Si1."
Ważny od: 12/05/2009 do: 05/06/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2009”
Ważny od: 08/05/2009 do: 16/05/2009
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2009 ”
Ważny od: 08/05/2009 do: 15/05/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn."Budowa oświetlenia parkowego ,przyłącza elektrycznego i kabla ziemnego zasilania ciągu pieszego na działkach nr nr ew. 40/7,40/55, 40/56, 66 w miejscowości Włostów."
Ważny od: 08/05/2009 do: 30/05/2009
Tytuł: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 29/04/2009 do: 24/07/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Adamów, Studzianki, Męczennice Kol, Gm. Lipnik"
Ważny od: 27/04/2009 do: 20/05/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg
Ważny od: 21/04/2009 do: 01/05/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2009"
Ważny od: 21/04/2009 do: 01/05/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.”
Ważny od: 10/03/2009 do: 21/03/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie inwestycyjne Remont drogi gminnej nr 001421 T relacji Kleczanów - Międzygórz
Ważny od: 03/03/2009 do: 11/03/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówniu publicznym pn. "Remont drogi gminnej nr 001421 T relacji Kleczanów - Międzygórz"
Ważny od: 30/01/2009 do: 21/02/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.”
Ważny od: 28/01/2009 do: 21/02/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty na zamówienie: "Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą"
Ważny od: 05/05/2008 do: 15/05/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: "Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie m. Adamów, Studzianki, Męczennice Kol, Gm. Lipnik"
Ważny od: 05/05/2008 do: 15/05/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków"
Ważny od: 22/04/2008 do: 01/05/2008
Tytuł: Projekty Techniczne do Przebudowy Dróg Gminnych
Ważny od: 14/04/2008 do: 16/04/2008
Tytuł: Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dotyczące przebudowy dróg gminnych
Ważny od: 10/04/2008 do: 16/04/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty na zamówienie "Usługi transportowe" - Ponowny wybór oferty na zadania samochód + przyczepa(naczepa)
Ważny od: 04/04/2008 do: 14/04/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wybrze oferty na zadanie "Budowa drogi gminnej w Lipniku – osiedle domków jednorodzinnych"
Ważny od: 01/04/2008 do: 11/04/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie "Usługi transportowe"
Ważny od: 26/03/2008 do: 05/04/2008
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - "Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie m. Adamów, Studzianki, Męczennice Kol, Gm. Lipnik"
Ważny od: 25/03/2008 do: 16/04/2008
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących budynków
Ważny od: 20/03/2008 do: 11/04/2008
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.
Ważny od: 20/03/2008 do: 16/04/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIIU PUBLICZNYM - "Budowa drogi gminnej w Lipniku - osiedle domków jednorodzinnych"
Ważny od: 20/02/2008 do: 15/03/2008
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - "Usługi transportowe"
Ważny od: 20/02/2008 do: 08/03/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wybrze oferty na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lipnik.
Ważny od: 19/02/2008 do: 29/02/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik"
Ważny od: 18/01/2008 do: 09/02/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Lipnik
Ważny od: 04/09/2007 do: 12/09/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2007 – 2010
Ważny od: 29/08/2007 do: 06/09/2007
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4
Ważny od: 24/08/2007 do: 03/09/2007
Tytuł: Ogłoszenie - Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Lipnik.
Ważny od: 09/08/2007 do: 20/08/2007
Tytuł: Ogloszenie - Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Lipnik w latach 2007 – 2010
Ważny od: 08/08/2007 do: 20/08/2007
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Łownicy na odcinku 930 m."
Ważny od: 24/07/2007 do: 10/08/2007
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie ""Dostawę koparko - ładowarki" w formie umowy kupna sprzedaży, fabrycznie nowej (rok produkcji 2007)."
Ważny od: 06/07/2007 do: 21/07/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Łownicy na odcinku 930 m.”
Ważny od: 02/07/2007 do: 12/07/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty "Dostawa koparko - ładowarki "
Ważny od: 26/06/2007 do: 05/07/2007
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej w m. Łownica na odcinku 930 m"
Ważny od: 08/06/2007 do: 20/06/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w m. Włostów
Ważny od: 14/05/2007 do: 22/05/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi gminnej Słoptów- Kurów nr 001452 T w m. Słoptów
Ważny od: 14/05/2007 do: 22/05/2007
Tytuł: Przetarg nieograniczony opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi w Ublinku”
Ważny od: 11/05/2007 do: 28/05/2007
Tytuł: Przetarg nieograniczony "Dostawa koparko ładowarki"
Ważny od: 11/05/2007 do: 04/06/2007
Tytuł: Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi gminnej Słoptów- Kurów nr 001452 T w m. Słoptów
Ważny od: 30/04/2007 do: 09/05/2007
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie "Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz na odcinku 930 mb i szerokości 4 m"
Ważny od: 30/04/2007 do: 15/05/2007
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Gołębiów – Usarzów na odcinku 1080 mb"
Ważny od: 30/04/2007 do: 15/05/2007
Tytuł: Przetarg nieograniczony Przebudowa drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w m. Włostów
Ważny od: 30/04/2007 do: 09/05/2007
Tytuł: Ogłoszenie o unieważnieniu przetrgu Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Leszczków
Ważny od: 24/04/2007 do: 07/05/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym Remont chodnika w Lipniku
Ważny od: 19/04/2007 do: 19/05/2007
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Usługi transportowe na teren gminy Lipnik "
Ważny od: 17/04/2007 do: 26/04/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty "Przebudowa drogi gminnej Gołębiów - Usarzów na odcinku 1080 mb”
Ważny od: 11/04/2007 do: 22/04/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz
Ważny od: 11/04/2007 do: 22/04/2007
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Remont chodnika w Lipniku
Ważny od: 30/03/2007 do: 11/04/2007
Tytuł: Przetarg nieograniczony Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Leszczków
Ważny od: 19/03/2007 do: 29/03/2007
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Przebudowa drogi gminnej Gołębiów - Usarzów
Ważny od: 16/03/2007 do: 29/03/2007
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Międzygórz
Ważny od: 16/03/2007 do: 29/03/2007
Tytuł: otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych
Ważny od: 17/02/2007 do: 20/03/2007
Tytuł: Ogłoszenie Opracowanie projektu budowlanego na drogi gminne we Włostowie
Ważny od: 18/01/2007 do: 25/01/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Ważny od: 26/10/2006 do: 03/11/2006
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ważny od: 04/10/2006 do: 12/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty
Ważny od: 20/09/2006 do: 04/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty "Przebudowa drogi gminnej nr 001432 T Lipnik – Żurawniki w m. Lipnik"
Ważny od: 20/09/2006 do: 04/10/2006
Tytuł: SIWZ
Ważny od: 30/08/2006 do: 18/09/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej Nr 001432 T Lipnik - Żurawniki w m. Lipnik"
Ważny od: 25/08/2006 do: 18/09/2006
Tytuł: SIWZ Rozbudowa budynku OSP w Lipniku - adaptacja części pomieszczeń do celów kulturalno - oświatowych
Ważny od: 25/08/2006 do: 18/09/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty "Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Usarzów."
Ważny od: 22/08/2006 do: 31/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu "Rozbudowa budynku OSP w Lipniku - adaptacja części pomieszczeń dla celów kulturalno-oświatowych"
Ważny od: 19/08/2006 do: 11/09/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty "Odmulenie - oczyszczenie stawu w Usarzowie"
Ważny od: 14/08/2006 do: 25/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu Zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Usarzów”
Ważny od: 11/08/2006 do: 21/08/2006
Tytuł: SIWZ Dowozu i odwozu dzieci cz.I
Ważny od: 04/08/2006 do: 17/08/2006
Tytuł: "Ogłoszenie Dowóz i odwóz dzieci do (ze) szkół na terenie gminy Lipnik w roku szkolnym 2006/2007"
Ważny od: 04/08/2006 do: 17/08/2006
Tytuł: SIWZ Dowóz dzieci .. cz.III
Ważny od: 04/08/2006 do: 17/08/2006
Tytuł: SIWZ Dowóz dzieci.. cz.II
Ważny od: 04/08/2006 do: 17/08/2006
Tytuł: SIWZ Dowóz dzieci ... cz.IV
Ważny od: 04/08/2006 do: 17/08/2006
Tytuł: SIWZ Dowóz dzici .. cz. VI.
Ważny od: 04/08/2006 do: 17/08/2006
Tytuł: SIWZ Dowóz dzieci V
Ważny od: 04/08/2006 do: 18/08/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony" Odmulenie - oczyszczenie stawu w Usarzowie"
Ważny od: 24/07/2006 do: 08/08/2006
Tytuł: SIWZ Odmulenie- oczyszczenie stawu w Usarzowie
Ważny od: 24/07/2006 do: 08/08/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony "Odbudowa parkingu przy grodze gminnej w m. Włostów"
Ważny od: 20/07/2006 do: 21/08/2006
Tytuł: SIWZ Odbudowa parkingu
Ważny od: 20/07/2006 do: 21/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o konkursie
Ważny od: 17/07/2006 do: 17/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipnik.
Ważny od: 12/07/2006 do: 20/07/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty "Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej Gminy Lipnik"
Ważny od: 26/06/2006 do: 12/07/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Lipniku
Ważny od: 12/06/2006 do: 23/06/2006
Tytuł: Ogłoszenie
Ważny od: 31/05/2006 do: 11/07/2006
Tytuł: Koncepcja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipnik
Ważny od: 12/05/2006 do: 29/05/2006
Tytuł: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Lipniku.
Ważny od: 12/05/2006 do: 29/05/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony"Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipnik"
Ważny od: 09/05/2006 do: 21/06/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Łownica, Włostów, Słoptów, Leszczków, Ublinek"
Ważny od: 09/05/2006 do: 21/06/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty Usługi transportowe 2006
Ważny od: 08/05/2006 do: 15/05/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony Usługi trensportowe 2006
Ważny od: 18/04/2006 do: 27/04/2006
Tytuł: Ogłoszenie o konkursie
Ważny od: 25/03/2006 do: 25/04/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa dróg gminnych Malice Kościelne – Adamów
Ważny od: 17/03/2006 do: 03/04/2006
Tytuł: Rozbudowa oświetlenia drogowego ... Zawiadomienie o wyborze oferty
Ważny od: 24/02/2006 do: 14/03/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony "Rozbudowa oświetlenia drogowego, zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach Słabuszewice i Gołębiów Gmina Lipnik"
Ważny od: 30/01/2006 do: 16/02/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony "Przebudowa dróg gminnych Malice Kościelne - Adamów"
Ważny od: 18/01/2006 do: 06/03/2006
Tytuł: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipnik
Ważny od: 08/11/2005 do: 05/01/2006
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zabudowa opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lipnik
Ważny od: 08/11/2005 do: 16/11/2005
Tytuł: Drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomosci gruntowej zabudowanej położonej we wsi Kaczyce.
Ważny od: 08/11/2005 do: 19/12/2005
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Odbudowa drogi gminnej nr 001435 T Pęcławice - Lipówka w m. Leszczków
Ważny od: 07/11/2005 do: 18/11/2005
Tytuł: Przetarg nieograniczony "Zabudowa opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lipnik
Ważny od: 22/10/2005 do: 02/11/2005
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu odbudowa drogi gminnej nr 001435 T Pęcławice – Lipówka
Ważny od: 19/10/2005 do: 27/10/2005
Tytuł: Zawiadomienie o w. oferty Przebudowa drogi gminnej we Włostowie
Ważny od: 18/10/2005 do: 01/11/2005
Tytuł: ogłoszenie o wyborze oferty "Przebudowa drogi gminnej w Kurowie"
Ważny od: 18/10/2005 do: 01/11/2005
Tytuł: Przebudowa drogi gminnej we Włostowie
Ważny od: 15/09/2005 do: 03/10/2005
Tytuł: Przebudowa drogi gminnej w Kurowie
Ważny od: 15/09/2005 do: 03/10/2005
Tytuł: przetarg nieograniczony "cdbudowa drogi gminnej nr 001424 T Męczennice – Adamów"
Ważny od: 03/08/2005 do: 18/08/2005
Tytuł: przetarg niograniczony budowa chodnika przy drodze gminnej na odcinku 210 mb
Ważny od: 03/08/2005 do: 18/08/2005
Tytuł: przetarg nieograniczony na Roboty remontowo budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych
Ważny od: 05/07/2005 do: 21/07/2005
Tytuł: Przetarg nieograniczony "odbudowa drogi gminnej w Ublinku nr 001441 T Ublinek - Kaczyce"
Ważny od: 28/06/2005 do: 14/07/2005
Tytuł: Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO adaptacja i modernizacja pomieszczeń technologicznych kuchni w budynku Zespołu Szkół w Lipniku
Ważny od: 24/06/2005 do: 08/08/2005
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty na Odbudowę drogi gminnej nr 001447 T Malżyn - Łownica
Ważny od: 23/05/2005 do: 10/06/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków
Ważny od: 17/05/2005 do: 27/05/2005
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001453 T MALŻYN - ZACHOINIE
Ważny od: 16/05/2005 do: 30/05/2005
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na Odbudowę drogi gminnej nr 001421 T Kleczanów - Międzygórz dł. 390 m
Ważny od: 16/05/2005 do: 30/05/2005
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty Odbudowę drogi gminnej nr 001445T Swojków - Malżyn
Ważny od: 16/05/2005 do: 30/05/2005
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej nr 001447 T Malżyn - Łownica
Ważny od: 30/04/2005 do: 18/05/2005
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej nr 001420 T Gołębiów Szlachecki -Wesołówka
Ważny od: 27/04/2005 do: 14/06/2005
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej nr 001445 T Swojków - Malżyn
Ważny od: 20/04/2005 do: 05/05/2005
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej nr 001453 T Malżyn -Zachoinie
Ważny od: 20/04/2005 do: 05/05/2005
Tytuł: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001421 T KLECZANÓW - MIĘDZYGÓRZ
Ważny od: 20/04/2005 do: 05/05/2005
Tytuł: USŁUGI TRANSPORTOWE NA TERENIE GMINY LIPNIK
Ważny od: 20/04/2005 do: 05/05/2005
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej nr 4235029 rel. Łownica- Łownica Kol-Słoptów na odcinku 1780 m
Ważny od: 18/04/2005 do: 01/06/2005
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków
Ważny od: 09/02/2005 do: 25/03/2005
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Przebudowa drogi gminnej we Włostowie
Ważny od: 18/11/2004 do: 02/12/2004
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Przebudowa drogi gminnej Słabuszewice - Męczenice
Ważny od: 18/11/2004 do: 02/12/2004
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Przebudowa drogi gminnej w Słoptowie
Ważny od: 18/11/2004 do: 02/12/2004
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Przebudowa drogi gminnej Usarzów - Podlas
Ważny od: 08/11/2004 do: 22/11/2004
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Międzygórz
Ważny od: 08/11/2004 do: 22/11/2004
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na wykonawcę oświetlenia drogowego
Ważny od: 08/11/2004 do: 22/11/2004
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Przebudowa drogi gminnej Leszczków - Gozdawa
Ważny od: 08/11/2004 do: 22/11/2004
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Obsługa bankowa budżetu gminy Lipnik
Ważny od: 08/11/2004 do: 22/11/2004
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Przebudowa drogi gminnej Usarzów -Hulajka
Ważny od: 08/11/2004 do: 22/11/2004
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Roboty ziemne na drodze gminnej Leszczków Gozdawa
Ważny od: 08/11/2004 do: 22/11/2004
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Odbudowa drogi gminnej Żurawniki ? Malice
Ważny od: 08/11/2004 do: 22/11/2004
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Modernizacja drogi gminnej nr 4235033 Słoptów - Kurów
Ważny od: 08/11/2004 do: 22/11/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na Przebudowę drogi gminnej w Słoptowie
Ważny od: 20/10/2004 do: 04/11/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na Przebudowę drogi gminnej Słabuszewice-Męczennice
Ważny od: 20/10/2004 do: 04/11/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na Przebudowę drogi gminnej we Włostowie
Ważny od: 20/10/2004 do: 04/11/2004
Tytuł: przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych we Włostowie
Ważny od: 18/10/2004 do: 19/11/2004
Tytuł: GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na obsługę bankową budżetu Gminy Lipnik
Ważny od: 06/10/2004 do: 21/10/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro Przebudowa drogi gminnej Usarzów - Hulajka
Ważny od: 22/09/2004 do: 11/10/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro Przebudowa drogi gminnej Leszczków - Gozdawa
Ważny od: 22/09/2004 do: 11/10/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro Przebudowa drogi gminnej Usarzów-Podlas
Ważny od: 22/09/2004 do: 11/10/2004
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y? Remont mostu na drodze gminnej w m. Słabuszewice?
Ważny od: 13/09/2004 do: 27/09/2004
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y-oświetlenie uliczne
Ważny od: 13/09/2004 do: 27/09/2004
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y ?Odbudowa drogi gminnej Żurawniki ? Malice?
Ważny od: 13/09/2004 do: 27/09/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony powyżej 60 tys. euro na Modernizacja drogi gminnej nr 4235033 Słoptów Kurów
Ważny od: 13/09/2004 do: 11/10/2004
Tytuł: ZGK w Lipniku ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont pokrycia dachowego na budynku Stacji Pomp i Uzdatniania na Ujęciu Wody we Włostowie
Ważny od: 13/09/2004 do: 29/09/2004
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego ZGK w Lipniku
Ważny od: 08/09/2004 do: 22/09/2004
Tytuł: ZGK w Lipniku ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont pokrycia dachowego na budynku Stacji Pomp i Uzdatniania na Ujęciu Wody we Włostowie
Ważny od: 19/08/2004 do: 06/09/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. EU -Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Międzygórz
Ważny od: 17/08/2004 do: 01/09/2004
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego-Remont mostu na drodze gminnej w m. Słabuszewice
Ważny od: 24/06/2004 do: 10/07/2004
Tytuł: O G Ł O S Z E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y ?Roboty ziemne na drodze gminnej Leszczków Gozdawa?
Ważny od: 23/06/2004 do: 10/07/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys EU na Odbudowa drogi gminnej Żurawniki -Malice
Ważny od: 02/06/2004 do: 17/06/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na WYKONANIE REMONTU MOSTU PRZEZ RZ. OPATÓWKĘ W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁABUSZEWICE
Ważny od: 20/05/2004 do: 07/06/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na Wykonanie robót ziemnych na drodze gminnej Leszczków - Gozdawa
Ważny od: 20/05/2004 do: 07/06/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony na WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Ważny od: 19/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne dla gminy Lipnik
Ważny od: 19/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony na WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI LIPNIK
Ważny od: 19/04/2004 do: 06/05/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony: USŁUGI TRANSPORTOWE NA TERENIE GMINY LIPNIK
Ważny od: 08/04/2004 do: 28/04/2004
Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę soli tabletkowej do płukania filtrów jonitowych na rok 2004 dla ZGK w Lipniku
Ważny od: 29/01/2004 do: 12/02/2004
Tytuł: opracowanie projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Włostowie
Ważny od: 04/12/2003 do: 18/12/2003
Tytuł: przetarg nieograniczony na roboty budowlane na ujęciu wody we Włostowie
Ważny od: 21/11/2003 do: 05/12/2003
Tytuł: Ogłoszenie przetargu na wykonanie stropu podwieszanego w budynku we Włostowie
Ważny od: 04/11/2003 do: 18/11/2003
Tytuł: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków we Włostowie
Ważny od: 16/10/2003 do: 30/10/2003
Tytuł: Modernizacja drogi gminnej nr 4235039 relacji Kurów ? Usarzów
Ważny od: 13/09/2003 do: 22/09/2003
Tytuł: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
Ważny od: 21/08/2003 do: 02/09/2003
Tytuł: Przetarg na dostawę soli tabletkowanej do płukania filtrów jonitowych na rok 2003
Ważny od: 21/08/2003 do: 02/09/2003
Tytuł: Przetarg na remont szkół w :Usarzowie i Słopotowie
Ważny od: 11/08/2003 do: 20/08/2003
Tytuł: Przetarg na remont szkoły w Lipniku
Ważny od: 11/08/2003 do: 20/08/2003
Tytuł: przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości poniżej 30 tys. euro
Ważny od: 30/07/2003 do: 07/08/2003
Tytuł: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości poniżej 30 tys. euro
Ważny od: 09/07/2003 do: 21/07/2003
  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna