Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163724
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
O G Ł O S Z E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y ?Roboty ziemne na drodze gminnej Leszczków Gozdawa? Ważny od: 23/06/2004 do: 10/07/2004
   
O G Ł O S Z E N I E O W Y B O R Z E O F E R T Y


Wójt Gminy Lipnik informuje, że na wykonawcę prac pn ?Roboty ziemne na drodze gminnej Leszczków Gozdawa? zostało wybrane PST ?KOP ? TRANS? Sp z o.o. Jeziórko, 39-410 Grębów

za kwotę 43.801,96 zł. brutto/słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset jeden zł 96/100 brutto)


Lipnik dn. 23.06.04


 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna