Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163558
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn"Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I" Ważny od: 04/02/2010 do: 27/02/2010
 

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym pn.

"Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik - etap I"


Odpowiedź na zapytanie nr 11 do SIWZ - plik .pdf

Załącznik do odpowiedzi na zapytanie nr 11 - ogrodzenie - plik.zip

Odpowiedź na zapytanie nr 10 do SIWZ - plik .pdf

Odpowiedź na zapytanie nr 9 do SIWZ - plik .pdf

Odpowiedź na zapytanie nr 8 do SIWZ - plik .pdf

Wyjaśnienie dla oferentów w kwestii zmiany zaprojektowanych urządzeń- plik .pdf 

Rysunki dotyczące zbiorników żelbetowych Reaktora wraz z wykazem stali.

Rysunki osadników wtórnych wraz z wykazem stali. - plik .zip -  Jednocześnie wyjaśniamy iż sumaryczna ilość stali zbrojeniowej , wykazana w zestawieniu stali rys.K-26 w projekcie wykonawczym (branża arch.-konstr.) wynosząca 4104kg, dotyczy pojedynczego osadnika (ściany i płyta denna).

Projekt budowlany - Branża elektryczna - materiały zeskanowane w lepszej  jakości niż zamieszczone uprzednio - plik .zip 


Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Odpowiedź na zapytanie nr 7 do SIWZ - plik .pdf

Odpowiedź na zapytanie nr 6 do SIWZ - plik .pdf

Odpowiedź na zapytanie nr 5 do SIWZ - plik .pdf

Odpowiedź na zapytanie nr 4 do SIWZ - plik .pdf

Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ - plik .pdf

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ - plik .pdf

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ - plik .pdf

Treść Ogłoszenia - plik .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik .pdf

Załącznniki do SIWZ - plik .pdf

Sieć sanitarna wraz z przyłączami:

Przedmiar robót przyłączy w miejscowości Lipnik - plik .pdf

Przedmiar robót sieci w miejscowości Lipnik - plik .pdf

Przedmiar robót przyłączy w miejscowości Leszczków - plik .pdf

Przedmiar robót sieci w miejscowości Leszczków - plik .pdf

Szczegółowe specyfikacje techniczne sieci kanalizacji sanitarnej - plik .pdf

Projekt budowlano wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Leszczków- branża sanitarna - plik .pdf

Projekt budowlano wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Lipnik - branża sanitarna - plik .pdf

Profile sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipnik - plik spakowany.zip

Mapy Sytuacyjno - Wysokościowe obrazujące przebieg sieci wraz z przyłaczami w miejscowości Lipnik- plik spakowany.zip

Mapy Sytuacyjno - Wysokościowe obrazujące przebieg sieci wraz z przyłaczami w miejscowości Leszczków- plik spakowany.zip

Oczyszczalnia Ścieków:

Przedmiary robót oczyszczalni ścieków w Lipniku - plik .zip

Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące oczyszczalni ścieków - plik .zip

Projekt budowlany - branża technologiczna - plik .zip

Projekt budowlany - branża architekroniczo - budowlana - plik .zip

Projekt budowlany - branża elektryczna - plik .zip

Projekt budowlany - branża instalacyjna - plik .zip

Dokumentacja geotechniczna - plik .pdf

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - plik .pdf

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna