Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163669
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomosci gruntowej zabudowanej położonej we wsi Kaczyce. Ważny od: 08/11/2005 do: 19/12/2005
   

Lipnik 04.11.2005O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Lipniku ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowej zabudowanej położonej we wsi Kaczyce .

Lp

Nr ewidencyjnym działki

Pow działki w ha

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w Strategii

Cena wywoławcza w zł.

1

249

0,21

29089

Zabudowana budynkiem mieszkalnym ,murowanym,parterowym?Dom Ludowy/ droga utwardzona asfaltowa,sieć energii elektrycznej,wodociągowej,telefonicznej

-budynek gospodarczy do rozbiórki

Tereny budownictwa zagrodowego z dopuszczeniem usług

/sklep/

38 638,00

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lipniku w dniu 19 grudnia 2005 roku , o godzinie 10 -tej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w B.S.Kielce Oddział Obrazów , Filia Lipnik na konto Urzędu Gminy w Lipniku Nr. 65849300040190030682020001 w terminie wyprzedzającym przetarg o trzy dni. Wadium wpłacone przez osobę ,która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu ,który wygrał od zawarcia umowy.Pozostałym uczestnikom wadium jest zwracane przelewem na podane konto w ciągu trzech dni od daty zakończenia przetargu.
Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela w Urzędzie Gminy insp.Teresa Kocznur pok.Nr 33 w godzinach pracy Urzędu Gminy (od 715 do 1515 lub tel.(015 8691419 wew.53) Uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w pokoju nr 33 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku.
 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna