Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163503
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Uwaga wyjaśnienia: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami Ważny od: 09/02/2012 do: 02/03/2012
 

logo

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym pn.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami"

Wyjaśnienie nr 9 do SIWZ z dnia 28 lutego 2012 r. - plik .pdf


Wyjaśnienie nr 8 do SIWZ z dnia 28 lutego 2012 r. - plik .pdf


Wyjaśnienie nr 7 do SIWZ z dnia 24 lutego 2012 r. - plik .pdf


Wyjaśnienie nr 6 do SIWZ z dnia 23 lutego 2012 r. - plik .pdf


Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ z dnia 23 lutego 2012 r. - plik .pdf


Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z dnia 23 lutego 2012 r. - plik .pdf


Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z dnia 21 lutego 2012 r. - plik .pdf


Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 21 lutego 2012 r. - plik .pdf


Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 17 lutego 2012 r. - plik .pdf

Treść ogłoszenia - plik .pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - plik .pdf

Załączniki do SIWZ - plik .pdf

Wzór umowy - plik .pdf

Przedmiary robót - plik spakowany .zip


Opis techniczny - plik .pdf

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - plik .pdf

Mapy sytuacyjno - wysokościowe:

        Mapy część 1 - plik spakowany .zip

        Mapy część 2 - plik spakowany .zip

        Mapy część 3 - plik spakowany .zip

Dokumentacja dotycząca pompowni - plik spakowany .zip

Profile podłużne sieci i przyłączy - plik spakowany .zip


 

Redaktor: Mariusz Olech

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna