Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163705
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Odbudowa drogi gminnej Żurawniki ? Malice Ważny od: 08/11/2004 do: 22/11/2004
   
O G Ł O S Z E N I E O W Y B O R Z E O F E R T YWójt Gminy Lipnik informuje, że na wykonawcę robót ?Odbudowa drogi gminnej Żurawniki ? Malice? zostało wybrane Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów za kwotę 115.338,80 zł. brutto/słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem zł 80/100 brutto/.

 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna