Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163667
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipnik Ważny od: 08/11/2005 do: 05/01/2006
   

Lipnik 04.11.2005O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Lipniku ogłasza , iż został wywieszony wykaz nieruchomości dziłki o nr.ewidencyjnym 43 o pow. 1,70 ha polożonej w Lipniku przeznaczonej do sprzedaży

Jednocześnie oglasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipnik

Lp

Nr ewidencyjnym działki

Pow działki w ha

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w Strategii

Cena wywoławcza w zł.

1

43

1,7

29089

Działka użytkowana rolniczo , leżąca przy drodze krajowej Nr.9 Opatów-Rzeszów.Uzbroienie pełne

Symbol terenu : 1U obszar działalności gospodarczej

39 100,00

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lipniku w dniu 5 stycznia 2006 roku o godzinie 10 -tej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.Wadium należy uiscić do dnia 02.01.2006r.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu w formie:

- wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Obrazów Filia w Lipniku na Konto Urzędu Gminy w Lipniku Nr. 65849300040190030682020001

- przelewu bankowego na wyżej podane konto.

Oferent w dniu przetargu winien posiadać dowód wplaty wadium.Oferentom , którzy nie wygrają przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto w ciągu trzech dni od daty zakończenia przetargu.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela w Urzędzie Gminy insp.Teresa Kocznur pok.Nr 33 w godzinach pracy Urzędu Gminy (od 715 do 1515 lub tel.(015 8691419 wew.53)

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna