Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163683
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków Ważny od: 17/05/2005 do: 27/05/2005
 

RG.I.341/ 5  /05

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  powyżej  60 000 EURO  „Budowa  sieci  kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków”    w miejscowości Włostów. Projekt nr Z/2.26/III/3.1/42/04.

 

Wójt Gminy Lipnik informuje, że na wykonawcę robót „Budowa  sieci  kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków”   zostało wybrane Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe JUSGAZ Radosław Szlichta 27-660 Koprzywnica, ul Rynek 36             

 za kwotę 1.824.795,04 zł. brutto (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć zł 04/100 brutto).


 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna