Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163557
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Ważny od: 08/02/2010 do: 16/04/2010
   

Lipnik 08.02.2010 rO G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Lipniku ogłasza, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 89/2 stanowiącej własność Gminy Lipnik ,położonej we wsi Malice Kościelne przeznaczonej do sprzedaży. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wymienionej nieruchomości posiadającej KW 29529, odbędzie się w dniu: 15 kwietnia 2010r

Lp

Nr ewidencyjny działki

Pow działki w m²

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w Studium

Cena wywoławcza w zł. Netto.

1

89/2

600

29529

Działka położona obok drogi powiatowej,

zabudowana /budynek byłej zlewni mleka/,

uzbrojenie: sieć energii elektrycznej , wodociągowej, .

Teren

budownictwa

rolniczego

Cena działki

3.750,00zł + cena budynku

11.360,00zł ogółem: 15.110,00 zł.


Podana cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lipniku w pok.Nr.17 o godz.10-tej w dniu: 15 kwietnia 2010r Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy uiścić w takim terminie aby trzy dni przed przetargiem były na koncie Urzędu Gminy .

Wadium ma być wniesione w pieniądzu w formie:

- wpłaty gotówkowej w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Obrazów Filia w Lipniku na Konto Urzędu Gminy w Lipniku Nr 65849300040190030682020001

- przelewu bankowego na wyżej podane konto.

Oferent w dniu przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. Oferentom , którzy nie wygrają przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto w ciągu trzech dni od daty zakończenia przetargu. Wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie

Oferent obowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją przetargową w tym z regulaminem przetargu ,znajdującym się w pok.nr.24.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela w Urzędzie Gminy insp.Teresa Kocznur pok.Nr 24 w godzinach pracy Urzędu Gminy (od 715 do 1515 lub tel.(015 8691419 wew. 46)

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna