Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163550
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Odbudowa dróg gminnych nr 001437 T Leszczków – Pencławice, nr 001435 T Pencławice – Lipówka, oraz drogi wewnętrznej Lipnik – Lipniczek na działce nr 220 – droga dojazdowa do gruntów rolnych." Ważny od: 29/04/2010 do: 15/05/2010
 

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym pn.

"Odbudowa dróg gminnych nr 001437  T Leszczków – Pencławice, nr 001435 T  Pencławice – Lipówka,  oraz drogi wewnętrznej Lipnik – Lipniczek na działce nr 220 – droga dojazdowa do gruntów rolnych."

Treść Ogłoszenia - plik .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik .pdf

Załączniki do SIWZ - plik .pdf oraz plik .doc

Przedmiar robót drogowych wraz z kosztorysem ofertowym dla drogi wewnętrznej Lipnik - Lipniczek - plik .xls

Przedmiar robót drogowych wraz z kosztorysem ofertowym dla dróg gminnych w miejscowości Leszczków - plik .xls

Plan Orientacyjny Lipnik - plik .pdf

Plan Orientacyjny Leszczków - plik .pdf

 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna