Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163560
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego. Ważny od: 07/12/2009 do: 16/12/2009
 

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym pn.

"Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009r z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego. "

Sprawozdanie Rb-27s na dzień 30.09.2009r. - plik. pdf

Zapytanie do przetargu wraz z odpowiedzią -plik .pdf

Treść Ogłoszenia - plik .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik .pdf

 Załącznik Nr 1 do SIWZ - plik .pdf

Załącznik Nr 2 do SIWZ - plik .pdf

Załącznik Nr 3 do SIWZ - plik .pdf

Informacje zamieszczone w celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiającego:

1. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z Wykonania Budżetu Gminy Lipnik za rok 2007 - plik .pdf

2. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z Wykonania Budżetu Gminy Lipnik za rok 2008. - plik .pdf

3. Sprawozdania Rb-NDS, RB-Z', RB-N na dzień 31.12.2008 r. - pliki .pdf

4. Sprawozdania Rb-NDS, RB-Z', RB-N na dzień 30.09.2009 r. - pliki .pdf

5. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu w latach 2009 -2014 - plik .pdf

6. Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 - plik .pdf

7. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2009 roku - plik .pdf

8. Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2008 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok. - plik .pdf

9. Prognoza długu na lata kredytowania tj. 2009-2014. - plik .pdf

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna