Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163668
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zabudowa opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lipnik Ważny od: 08/11/2005 do: 16/11/2005
 

 

Lipnik 2005/11/08

RG.340/17/05

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Lipnik informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Zabudowa  opraw  oświetlenia  drogowego  na terenie  Gminy Lipnik  wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Zakład  Instalacji  Elektrycznych i Pomiarowych  Stanisław  Jamioł  zam. Szczecno 194 a , 26-015  Pierzchnica .

Cena ofertowa: 11 091,67 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt  jeden zł. 67/100 brutto).

 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna