Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163524
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
UWAGA WYJAŚNIENIA Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi Ważny od: 30/03/2011 do: 16/04/2011
 

Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym pn.:

"Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno wypoczynkowymi"

UWAGA WYJAŚNIENIA

Wyjaśnienia 9 - plik .pdf  - 13.04.2011

Wyjaśnienia 8 - plik .pdf  - 12.04.2011

Wyjaśnienia 7 - plik .pdf  - 12.04.2011

"Zaktualizowany przedmiar robót - Architektura 11.04.2011r. - plik .pdf"

Wyjaśnienia 6 - plik .pdf  - 11.04.2011

Wyjaśnienia 5 - plik .pdf  - 11.04.2011

Wyjaśnienia 4 - plik .pdf  - 07.04.2011 

Wyjaśnienia 3 - plik .pdf - 07.04.2011

Wyjaśnienia 6 - plik .pdf  - 11.04.2011

Wyjaśnienia 1 - plik .pdf

Wyjaśnienia 2 - plik .pdf

Konstrukcje KNR - plik .pdf

Architektura KNR - plik .pdf

Instalacje elektryczne zewnętrzne - plik .rar

Treść ogłoszenia - plik .pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik .pdf

Załączniki do SIWZ - plik .pdf

Przedmiary robót

Konstrukcje - plik .pdf

Architektura - plik .pdf

Linia kablowa oświetlenia ulicznego - plik .pdf

Instalacja elektryczna - plik .pdf

Instalacje sanitarne - plik .pdf

Dokumentacje

Konstrukcje - plik .rar

Architektura - plik .rar

Instalacje elektryczne - plik .rar

Instalacje sanitarne wewnętrzne - plik .rar

Instalacje sanitarne zewnetrzne - plik .rar

 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna