Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163610
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w m. Włostów Ważny od: 14/05/2007 do: 22/05/2007
 

RG.341/ 8 /07

Lipnik, 14.05.2007 r.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Lipnik informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia

 

Przebudowa drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych w m. Włostów

 

wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. w Kraśniku 23-200 Kraśnik ul Kolejowa 6

 

Cena ofertowa:   17.398,81 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem zł 81/100)

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej". 

 

                                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                                                          Józef Bulira

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna