Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 163664
strona główna: 51249
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Rozbudowa oświetlenia drogowego ... Zawiadomienie o wyborze oferty Ważny od: 24/02/2006 do: 14/03/2006
 

RG.I.341/2/06

Lipnik, 2006-02-23

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Lipnik informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

 Rozbudowa oświetlenia drogowego, zabudowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Słabuszewice i Gołębiów

Gmina Lipnik wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Usługowy Zakład Elektryczny Ryszard  Mizielski ul. Dąbrowskiego 26

27-600 Sandomierz

Cena ofertowa: 26.840,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści zł 00/100 brutto)

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

Redaktor: Rafał Smoliński

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:00
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna