Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
   Skład rady gminy 
   Przewodnicząca Rady Gminy 
   Uchwaly rady gminy 
   Sesje Rady Gminy 
   Komisje stałe Rady Gminy 
   Protokoły z kadencji 2010 - 2014 
   Rozstrzygnięcia Nazdorcze Wojewody 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
skład rady gminy: 8655
strona główna: 51238
    strona główna / rada gminy / skład rady gminy 
   Skład rady gminy
 
  
  Kęsy Anna Radna | Pokaz |
  Monika Kaczor Radna | Pokaz |
  Beata Zając Radna | Pokaz |
  Jolanta Sierant Radna | Pokaz |
  Teresa Dzienniak Radna | Pokaz |
  Maria Sudy Radna | Pokaz |
  Marian Strawczyński Radny | Pokaz |
  Krzysztof Zając Radny | Pokaz |
  Grzegorz Sierpniak Radny | Pokaz |
  Leszek Mroczkowski Radny | Pokaz |
  Krzysztof Krakowiak Radny | Pokaz |
  Grzegorz Przysucha Radny | Pokaz |
  Elżbieta Dziekańska v-ce Przewodnicząca Rady | Pokaz |
  Krzysztof Gromski v-ce Przewodniczący Rady | Pokaz |
  ostatnia modyfikacja: 08 Wrzesień 2011 - 12:30
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna