Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
   Skład rady gminy 
   Przewodnicząca Rady Gminy 
   Uchwaly rady gminy 
   Sesje Rady Gminy 
   Komisje stałe Rady Gminy 
   Protokoły z kadencji 2010 - 2014 
   Rozstrzygnięcia Nazdorcze Wojewody 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
rozstrzygnięcia nazdorcze wojewody: 60
strona główna: 51238
    strona główna / rada gminy / rozstrzygnięcia nazdorcze wojewody 
   Rozstrzygnięcia Nazdorcze Wojewody
 
  
1 Rozstrzygnięcia Nazdorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2012 r. Poniedziałek, 19/03/2012
  Opis: Rozstrzygnięcia Nazdorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.01.2012 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XlV /119/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 201lr.
  Autor: Wojewoda Świętokrzyski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2677297 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:22
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna