Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
   Statut Gminy 
   Uchwały Rady Gminy 
   Budżet Gminy 
   Sprawozdania Finansowe 
   Podatki i Opłaty 
   Strategia Rozwoju 
   Regulaminy 
   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipnik 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
prawo lokalne: 4636
strona główna: 51238
    strona główna / prawo lokalne 
   Prawo Lokalne
 
  
1 Załącznik nr 7 do statutu Poniedziałek, 08/11/2004
  Opis: ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI
Z MIESZKAŃCAMI GMINY LIPNIK
  Autor: Przew. RG
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 41984 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

2 Załącznik nr 6 do statutu Poniedziałek, 08/11/2004
  Opis: REGULAMIN PRACY
WÓJTA GMINY LIPNIK
  Autor: Przew. RG
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 40960 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

3 Załącznik nr 5 do statutu Poniedziałek, 08/11/2004
  Opis: REGULAMIN RADY GMINY W LIPNIKU
  Autor: Przew. RG
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 117248 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

4 Załącznik nr 4 do statutu Poniedziałek, 08/11/2004
  Opis: REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY W LIPNIKU
  Autor: Przew. RG
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 66048 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

5 Załącznik nr 3 do statutu Poniedziałek, 08/11/2004
  Opis: WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIPNIK
  Autor: Przew. RG
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 19456 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

6 Załącznik nr 2 do statutu Poniedziałek, 08/11/2004
  Opis: JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
  Autor: Przew. RG
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 29184 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

7 Załącznik nr 1 do statutu Poniedziałek, 08/11/2004
  Opis: Granice Gminy LIPNIK

z podziałem na sołectwa
  Autor: Przew. RG
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 474112 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

8 Statut Gminy Lipnik Środa , 03/09/2003
  Opis: Statut Gminy Lipnik
  Autor: Rada Gminy LIPNIK
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 135168 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:22
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna