Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
   Przetargi SIWZ 2008 
   Przetargi SIWZ 
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy  
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne gminy : 6604
strona główna: 51238
    strona główna / przetargi / zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne gminy  
   Zamówienia publiczne ogłaszane przez jednostki organizacyjne Gminy
 
  
1 ogłoszenie o wyborze oferty Wtorek , 04/09/2007
  Opis: Ogłoszenie o wyborze oferty

  Autor: Rafał Smoliński
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 31232 bytes
 

Redaktor: Rafał Smoliński

2 Załącznik nr 2 - Projekt umowy na dostawę l sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 Piątek , 24/08/2007
  Opis: Załącznik nr 2 - Projekt umowy na dostawę l sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4

  Autor: Szymon Polit
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 271872 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

3 Pozostałe Załączniki do SIWZ - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 Piątek , 24/08/2007
  Opis: Pozostałe Załączniki do SIWZ - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4
  Autor: Szymon Polit
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41822 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

4 Wzór oferty przetargowej - dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 Piątek , 24/08/2007
  Opis: Wzór oferty przetargowej - dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4
  Autor: Szymon Polit
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 99328 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

5 Załącznik nr l do SIWZ - Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego napędem 4x4 Piątek , 24/08/2007
  Opis: Załącznik nr l do SIWZ - Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego napędem 4x4
  Autor: Szymon Polit
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32645 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

6 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 Piątek , 24/08/2007
  Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4
  Autor: Szymon Polit
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 92160 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

7 SIWZ Piątek , 24/08/2007
  Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie Publicznego - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4
  Autor: Szymon Polit
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 371200 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

  ostatnia modyfikacja: 01 Czerwiec 2012 - 13:22
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna