Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipnik
v 3.25
GMINA LIPNIK
Wiadomości 
Komunikaty 
Urząd Gminy 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Rada gminy 
   Skład rady gminy 
   Przewodnicząca Rady Gminy 
   Uchwaly rady gminy 
   Sesje Rady Gminy 
   Komisje stałe Rady Gminy 
   Protokoły z kadencji 2010 - 2014 
   Rozstrzygnięcia Nazdorcze Wojewody 
Prawo Lokalne 
Wybory 
Rządowe Centrum Legislacji 
Projekty aktów normatywnych 
Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Komórki Organizacyjne 
Jednostki Pomocnicze 
Jednostki Organizacyjne 
Spółki Prawa Handlowego 
Przetargi 
Oświadczenia Majątkowe Kierowników 
Oświadczenia Majątkowe Radnych 
Oświadczena Majątkowe 2002 
Rejestry i ewidencje 
Informacje nie udostepnione 
Programy publiczne 
Kontrole zewnętrzne 
Informacje o Środowisku 
Informacja o majątku publicznym 
Praca 
Sprawy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
uchwaly rady gminy: 14589
strona główna: 51238
    strona główna / rada gminy / uchwaly rady gminy 
   Uchwaly rady gminy
 
  
1 Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok. Piątek , 18/05/2012
  Opis: Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok.
  Autor: Wójt Gminy Lipnik
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5256631 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

2 Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/150/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poniedziałek, 07/05/2012
  Opis: Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/150/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2019
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3892652 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

3 Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/149/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poniedziałek, 07/05/2012
  Opis: Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/149/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 255449 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

4 Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/148/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poniedziałek, 07/05/2012
  Opis: Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/148/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 250849 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

5 Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/147/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poniedziałek, 07/05/2012
  Opis: Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/147/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67847 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

6 Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/146/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poniedziałek, 07/05/2012
  Opis: Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/146/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 250260 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

7 Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/145/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poniedziałek, 07/05/2012
  Opis: Uchwała Rady Gminy w Lipniku nr XX/145/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64731 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

8 Uchwała nr XIX / 144 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. Czwartek , 05/04/2012
  Opis: Uchwała nr XIX / 144 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2013 roku w budżecie Gminy
Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58037 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

9 Uchwała nr XIX / 143 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. Czwartek , 05/04/2012
  Opis: Uchwała nr XIX / 143 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości działki Nr 38/3 położonej w Leszczkowie
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60221 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

10 Uchwała nr XIX / 142 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. Czwartek , 05/04/2012
  Opis: Uchwała nr XIX / 142 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Lipnik w 2012 roku
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145492 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

11 Uchwała nr XIX / 141 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. Czwartek , 05/04/2012
  Opis: Uchwała nr XIX / 141 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Lipnik nadwyżki środków obrotowych
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60377 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

12 Uchwała nr XIX / 140 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. Czwartek , 05/04/2012
  Opis: Uchwała nr XIX / 140 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65203 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

13 Uchwała nr XIX / 139 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. Czwartek , 05/04/2012
  Opis: Uchwała nr XIX / 139 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117513 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

14 Uchwała Nr XVIII / 138 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 r. Wtorek , 27/03/2012
  Opis: Uchwała Nr XVIII / 138 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61341 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

15 UCHWAŁA NR XVII/ 137 /2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 22 lutego 2012 r. Wtorek , 27/03/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVII/ 137 /2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
na lata 2012 - 2019.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2915796 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

16 UCHWAŁA NR XVII/ 136 /2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 22 lutego 2012 r. Wtorek , 27/03/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVII/ 136 /2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XVI / 126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 118211 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

17 Uchwała Nr VII _49_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie Zmiany uchwały o ustaleniu diet dla radnych Rady Gminy w Lipniku . Środa , 22/02/2012
  Opis: Uchwała Nr VII _49_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie Zmiany uchwały o ustaleniu diet dla radnych Rady Gminy w Lipniku .

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 986910 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

18 UCHWAŁA NR XVI / 135 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r Wtorek , 31/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVI / 135 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2012 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1004582 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

19 UCHWAŁA NR XVI / 134 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r Wtorek , 31/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVI / 134 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2012 Komisji Ładu i Porządku Publicznego Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1561337 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

20 UCHWAŁA NR XVI / 133 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r Wtorek , 31/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVI / 133 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2012 Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1115246 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

21 UCHWAŁA NR XVI / 132 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. Wtorek , 31/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVI / 132 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2012 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1051460 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

22 UCHWAŁA NR XVI / 131 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. Wtorek , 31/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVI / 131 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na 2012 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1185017 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

23 UCHWAŁA NR XVI / 130 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. Wtorek , 31/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVI / 130 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Malicach Kościelnych
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 531746 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

24 UCHWAŁA NR XVI / 129 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. Wtorek , 31/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVI / 129 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzajace finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70059 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

25 UCHWAŁA NR XVI / 128 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. Wtorek , 31/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVI / 128 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami"
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69427 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

26 UCHWAŁA NR XVI / 127 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. Wtorek , 31/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVI / 127 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012 - 2019
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2533751 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

27 UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. Wtorek , 31/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XVI / 126 / 2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 305595 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

28 UCHWAŁA NR XV/125/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2011 r. Czwartek , 19/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XV/125/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości działki Nr 230/2 położonej w Lipniku
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 897043 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

29 UCHWAŁA NR XV/124/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2011 r. Czwartek , 19/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XV/124/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69152 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

30 UCHWAŁA NR XV/123/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2011 r. Poniedziałek, 16/01/2012
  Opis: UCHWAŁA NR XV/123/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65622 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

31 UCHWAŁA NR XIV/122/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/122/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65137 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

32 UCHWAŁA NR XIV/120/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/120/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku zlokalizowanej w Malicach Kościelnych oraz dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku w części dotyczącej działalności i lokalizacji filii w Malicach Kościelnych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64829 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

33 UCHWAŁA NR XIV/119/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/119/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74349 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

34 UCHWAŁA NR XIV/118/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/118/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 985972 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

35 UCHWAŁA NR XIV/117/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/117/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171398 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

36 UCHWAŁA NR XIV/116/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/116/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2011 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60131 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

37 UCHWAŁA NR XIV/115/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/115/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68597 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

38 UCHWAŁA NR XIV/114/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/114/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71203 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

39 UCHWAŁA NR XIV/113/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/113/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3152861 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

40 UCHWAŁA NR XIV/112/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/112/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości działki Nr 11/2 położonej w Leszczkowie
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 461841 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

41 UCHWAŁA NR XIV/111/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/111/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości działki Nr 51/2 położonej w Lipniku
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 514990 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

42 UCHWAŁA NR XIV/110/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/110/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości działki Nr 126/2 położonej w Gołębiowie
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 476022 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

43 UCHWAŁA NR XIV/109/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. Czwartek , 29/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIV/109/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości działki Nr 127/2 położonej w Gołębiowie
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 468328 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

44 UCHWAŁA NR XIII/108/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/108/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 500422 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

45 UCHWAŁA NR XIII/107/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/107/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lipnik na 2012 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 168723 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

46 UCHWAŁA NR XIII/106/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/106/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 184467 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

47 UCHWAŁA NR XIII/105/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/105/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228126 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

48 UCHWAŁA NR XIII/104/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/104/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2011 roku
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 504687 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

49 UCHWAŁA NR XIII/103/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/103/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 503150 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

50 UCHWAŁA NR XIII/102/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/102/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 500353 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

51 UCHWAŁA NR XIII/101/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/101/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 501783 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

52 UCHWAŁA NR XIII/100/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/100/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 751948 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

53 UCHWAŁA NR XIII/99/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/99/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnik
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 508299 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

54 UCHWAŁA NR XIII/98/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/98/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 503508 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

55 UCHWAŁA NR XIII/97/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. Wtorek , 06/12/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XIII/97/2011Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na
obszarze Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 500756 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

56 UCHWAŁA NR XII / 96 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. Środa , 19/10/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XII / 96 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1185145 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

57 UCHWAŁA NR XII / 95 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. Środa , 19/10/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XII / 95 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Lipniku
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 885428 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

58 UCHWAŁA NR XII / 94 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. Środa , 19/10/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XII / 94 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Lipnik
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 963563 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

59 UCHWAŁA NR XII / 93 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. Środa , 19/10/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XII / 93 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez rade gminy na zadanie pn. "Remont sieci dróg gminnych Leszczkawie "
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 812859 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

60 UCHWAŁA NR XII / 92 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. Środa , 19/10/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XII / 92 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 6106310 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

61 UCHWAŁA NR XII / 91 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. Środa , 19/10/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XII / 91 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 502863 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

62 UCHWAŁA NR XII / 90 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. Środa , 19/10/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XII / 90 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 503962 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

63 UCHWAŁA NR XII / 89 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. Środa , 19/10/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XII / 89 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 722167 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

64 UCHWAŁA NR XII / 88 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. Środa , 19/10/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XII / 88 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 537079 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

65 Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2011 r. Środa , 19/10/2011
  Opis: Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz stosowania dopłat do ceny 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3248115 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

66 Uchwala Nr XI /86 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016. Czwartek , 01/09/2011
  Opis: Uchwala Nr XI /86 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2637827 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

67 UCHWAŁA NR XI / 85 /2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok Czwartek , 01/09/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XI / 85 /2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 689647 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

68 UCHWAŁA NR XI/84/2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w sprawie podziału gminy Lipnik na obwody głosowania , ustalenia numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. Czwartek , 01/09/2011
  Opis: UCHWAŁA NR XI/84/2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w sprawie podziału gminy Lipnik na obwody głosowania , ustalenia numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 499923 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

69 Uchwała Nr X /83/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016. Czwartek , 01/09/2011
  Opis: Uchwała Nr X /83/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 4820753 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

70 UCHWAŁA NR X / 82 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 14 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Czwartek , 01/09/2011
  Opis: UCHWAŁA NR X / 82 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 14 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 671590 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

71 UCHWAŁA NR X/81/2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 14 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok. Czwartek , 01/09/2011
  Opis: UCHWAŁA NR X/81/2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 14 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 500051 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

72 UCHWAŁA NR X / 80 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 14 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok Czwartek , 01/09/2011
  Opis: UCHWAŁA NR X / 80 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 14 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 511551 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

73 Uchwała nr X / 79 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 14 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok Czwartek , 01/09/2011
  Opis: Uchwała nr X / 79 / 2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 14 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 581486 bytes
 

Redaktor: Mariusz Olech

74 Uchwała Nr IX_78__2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 18 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej o nr. ewidencyjnym 132/9 położonej w Słabuszewicach Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: Uchwała Nr IX_78__2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 18 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej o nr. ewidencyjnym 132/9 położonej w Słabuszewicach
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 212488 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

75 Uchwała Nr IX_77 __2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w Lipniku w roku 2011. Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: Uchwała Nr IX_77 __2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy w Lipniku w roku 2011.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 524485 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

76 Uchwała Nr IX_76 __2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmian do uchwały w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy na lata 2011 - 2016 Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: Uchwała Nr IX_76 __2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmian do uchwały w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy na lata 2011 - 2016
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3535764 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

77 Uchwała Nr IX_75 __2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty. Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: Uchwała Nr IX_75 __2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 504851 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

78 Uchwała Nr IX_74__2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik . Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: Uchwała Nr IX_74__2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 503007 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

79 Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Gminyw Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Lipniku zlokalizowanej w Malicach Kościelnych oraz zamiaru dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Puublicznej w Lipniku w części dotyczącej działalności lokalizacji Filii w Malicach Kościelnych. Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VIII /73/ 2011 Rady Gminyw Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Lipniku zlokalizowanej w Malicach Kościelnych oraz zamiaru dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Puublicznej w Lipniku w części dotyczącej działalności lokalizacji Filii w Malicach Kościelnych.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 352162 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

80 UCHWAŁA NR VIII/72/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy Lipnik w roku 2011 Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: UCHWAŁA NR VIII/72/2011
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok

  Autor: Rada Gminyw Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 500320 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

81 UCHWAŁA NR VIII/71/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: UCHWAŁA NR VIII/71/2011
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 561534 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

82 UCHWAŁA NR VIII / 70 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: UCHWAŁA NR VIII / 70 / 2011
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok


  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 501854 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

83 Załącznik Nr 1 . do Uchwały Nr VIII /69/ 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie LlPNIK NA LATA 2011 -2015 . Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis:
Załącznik Nr 1 . do Uchwały Nr VIII /69/ 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie LlPNIK NA LATA 2011 -2015 .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82699 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

84 UCHWAŁA NR VIII/69/2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: UCHWAŁA NR VIII/69/2011
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipnik na lata
20112015"  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 499097 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

85 Uchwała Nr VIII _68_2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VIII _68_2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania w Gminie Lipnik.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 509406 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

86 Uchwała Nr VIII_67_2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości działki Nr 137 położonej w Łownicy . Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VIII_67_2011 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości działki Nr 137 położonej w Łownicy .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 237268 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

87 Uchwała Nr VIII_66_2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipniku. Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VIII_66_2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipniku.
  Autor: RADA GMINY W LIPNIKU
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 230319 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

88 Uchwała Nr VIII_65_2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zakupu nieruchomości w Międzygórzu. Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VIII_65_2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zakupu nieruchomości w Międzygórzu.
  Autor: RADA GMINY W LIPNIKU
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 237262 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

89 U C H W A Ł A Nr VIII / 64 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: U C H W A Ł A Nr VIII / 64 / 2011
R A D Y G M I N Y W L I P N I K U
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na
ławników .

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16098 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

90 Uchwała Nr VIII_63_2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnik. Poniedziałek, 25/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VIII_63_2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnik.
  Autor: RADA GMINY W LIPNIKU
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 920860 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

91 Uchwała Nr VIII _62_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego. Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VIII _62_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 499476 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

92 Uchwała Nr VIII _61_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gmine oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych . Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VIII _61_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 501096 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

93 Uchwała Nr VIII _60 _2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 30 czerwca 2011 roku Zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę. Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VIII _60 _2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 30 czerwca 2011 roku Zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 501593 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

94 Uchwała Nr VIII _59_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Lipniku . Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VIII _59_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Lipniku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 500914 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

95 Uchwała Nr VII _58_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2011r. Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VII _58_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2011r.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 118936 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

96 Uchwała Nr VII _57_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę do projektu , e - Integracja droga do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w woj. świętokrzyskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 , Działanie 8,3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu E - inclusion . Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VII _57_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę do projektu , e - Integracja droga do przeciwdziałąnia wykluczneiu cyfrowemu w woj. świętokrzyskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 , Działanie 8,3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu E - inclusion .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 797363 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

97 Uchwała Nr_VII_56_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016. Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr_VII_56_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96658 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

98 Uchwała Nr_VII_55_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 r . Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr_VII_55_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 r .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 167569 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

99 Uchwała Nr_VII_54_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 r . Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr_VII_54_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 r .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 123266 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

100 Uchwała Nr_VII_53_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 r . Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr_VII_53_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 r .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61022 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

101 Uchwała Nr_VII_52_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 r . Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr_VII_52_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 r .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60821 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

102 Uchwała Nr_VII_51_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Słoptowie. Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr_VII_51_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Słoptowie.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60352 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

103 Uchwała Nr _VII _50_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Usarzowe. Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr_ VII _50_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Usarzowe.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60728 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

104 Uchwała Nr VII _48 _2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie udzielenia aboslutorium Wójtowi Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VII _48 _2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie udzielenia aboslutorium Wójtowi Gminy Lipnik z wykonanie budżetu Gminy za 2010 r.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19465 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

105 Uchwała Nr VII _47_2011Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lipnik za rok 2010 Środa , 13/07/2011
  Opis: Uchwała Nr VII _47_2011 Rady Gminy w Lipnikiu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lipnik za rok 2010
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19505 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

106 Uchwała Nr VI _46_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016. Czwartek , 12/05/2011
  Opis: Uchwała Nr VI _46_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 96155 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

107 Uchwała Nr VI _45_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2011. Czwartek , 12/05/2011
  Opis: Uchwała Nr VI _45_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2011.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 117493 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

108 Uchwała Nr VI _44_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Lipnik nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku. Czwartek , 12/05/2011
  Opis: Uchwała Nr VI _44_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Lipnik nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 410125 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

109 Uchwała Nr V_43 _ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2012r. w budżecie Gminy Lipnik. Czwartek , 12/05/2011
  Opis: Uchwała Nr V_43 _ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2012r. w budżecie Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 363562 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

110 Uchwała Nr V_42 _ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych. Czwartek , 12/05/2011
  Opis: Uchwała Nr V_42 _ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 511699 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

111 Uchwała Nr V_41 _ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych. Czwartek , 12/05/2011
  Opis: Uchwała Nr V_41 _ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg powiatowych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 521713 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

112 Uchwała Nr V_40_ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016. Czwartek , 12/05/2011
  Opis: Uchwała Nr V_40_ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2016.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 94996 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

113 Uchwałą Nr V_39_ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2011. Wtorek , 19/04/2011
  Opis: Uchwałą Nr V_39_ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2011.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67238 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

114 Uchwałą Nr V_38_ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2011. Wtorek , 19/04/2011
  Opis: Uchwałą Nr V_38_ 2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2011.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68556 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

115 Uchwałą nr V_37_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2011. Wtorek , 19/04/2011
  Opis: Uchwałą nr V_37_2011_Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2011.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71785 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

116 UCHWAŁA NR V _36_ 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia na jakich zasadach będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego jednostki pomocniczej Gminy Lipnik . Poniedziałek, 18/04/2011
  Opis: UCHWAŁA NR V _36_ 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia na jakich zasadach będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego jednostki pomocniczej Gminy Lipnik .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16818 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

117 UCHWAŁA NR V _35 _ 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie Gminy Lipnik . Poniedziałek, 18/04/2011
  Opis: UCHWAŁA NR V _35 _ 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 113131 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

118 Uchwała Nr _ IV_34 _2011 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego w drodze inkaso oraz terminów płatności. Środa , 09/03/2011
  Opis: Uchwała Nr _ IV_34 _2011 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego w drodze inkaso oraz terminów płatności.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69508 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

119 Uchwała Nr IV_33_ 2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu ,herbu ,flagi i pieczęci Gminy Lipnik. Środa , 09/03/2011
  Opis: Uchwała Nr IV_33_ 2011 _ Rady Gminy w Lipniku
z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu ,herbu ,flagi i pieczęci Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2772154 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

120 Uchwała Nr IV_32_ 2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Słoptowie . Środa , 09/03/2011
  Opis: Uchwała Nr _IV_32_ 2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Słoptowie.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1276080 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

121 Uchwała Nr IV_31 2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Usarzowie. Środa , 09/03/2011
  Opis: Uchwała Nr _IV_31 2011 _ Rady Gminy w Lipniku
z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Usarzowie.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1234332 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

122 Uchwała Nr IV_30 2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie wydzierżawienia cześci nieruchomości położonej we Włostowie . Środa , 09/03/2011
  Opis: Uchwała Nr IV_30 2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie wydzierżawienia cześci nieruchomości położonej we Włostowie .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 255186 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

123 Uchwała Nr IV_29_2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku. Środa , 09/03/2011
  Opis: Uchwała Nr IV_29_2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy
na rok 2011 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy
w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 750348 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

124 Uchwała Nr IV_28_2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Ładu i Publicznego Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku . Środa , 09/03/2011
  Opis: Uchwała Nr IV_28_2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Ładu i Publicznego Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 853202 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

125 Uchwała Nr IV_27_2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku. Środa , 09/03/2011
  Opis: Uchwała Nr IV_27_2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2011 Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 764304 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

126 Uchwała Nr IV_26_2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2011 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku Środa , 09/03/2011
  Opis: Uchwała Nr IV_26_2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2011 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 771892 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

127 Uchwała Nr IV_25_2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na rok 2011 . Środa , 09/03/2011
  Opis: Uchwała Nr IV_25_2011 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na rok 2011 .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 898080 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

128 Uchwała Nr _ IV_24_2011 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2016 . Środa , 02/03/2011
  Opis: Uchwała Nr _ IV_24_2011 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2016 .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 179835 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

129 Uchwała Nr _ IV_23_2011 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2011. Środa , 02/03/2011
  Opis: Uchwała Nr _ IV_23_2011 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 luty 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na rok 2011.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 294724 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

130 Uchwała Nr_III_22_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospdoarki Komunalnej w Lipniku. Środa , 12/01/2011
  Opis: Uchwała Nr_III_22_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospdoarki Komunalnej w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61728 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

131 Uchwała Nr_III_21_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Lipniku. Środa , 12/01/2011
  Opis: Uchwała Nr_III_21_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 556062 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

132 Uchwała Nr_III_20_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipnik. . Środa , 12/01/2011
  Opis: Uchwała Nr_III_20_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipnik. .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 635636 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

133 Uchwała Nr_III_19_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomosci na rok 2011. Środa , 12/01/2011
  Opis: Uchwała Nr_III_19_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomosci na rok 2011.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65015 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

134 Uchwała Nr_III_18_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Środa , 12/01/2011
  Opis: Uchwała Nr_III_18_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 78032 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

135 Uchwała Nr_III_17_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Środa , 12/01/2011
  Opis: Uchwała Nr_III_17_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61011 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

136 Uchwała Nr_III_16_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Środa , 12/01/2011
  Opis: Uchwała Nr_III_16_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 90638 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

137 Uchwała Nr_III_15_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Środa , 12/01/2011
  Opis: Uchwała Nr_III_15_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116659 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

138 Uchwała Nr_III_14_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Środa , 12/01/2011
  Opis: Uchwała Nr_III_14_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116641 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

139 Uchwała Nr II_ 13_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr II_ 13_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71520 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

140 Uchwała Nr II_ 12_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr II_ 12_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68498 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

141 Uchwała Nr II_ 11_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr II_ 11_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63755 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

142 Uchwała Nr II_ 11_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr II_ 11_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63755 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

143 Uchwała Nr II_ 10 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr II_ 10 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62946 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

144 Uchwała Nr II_ 9 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr II_ 9 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62823 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

145 Uchwała Nr II_ 8 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr II_ 8 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101759 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

146 Uchwała Nr II_ 7 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr II_ 7 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 104296 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

147 Uchwała Nr I_ 6 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Ładu i Porządku Publicznego ,Oświaty, Zdrowia, i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr I_ 6 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Ładu i Porządku Publicznego ,Oświaty, Zdrowia, i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 358955 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

148 Uchwała Nr I_ 5 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr I_ 5 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 296823 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

149 Uchwała Nr I_ 4 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr I_ 4 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 422487 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

150 Uchwała Nr I_ 3 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr I_ 3 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku
z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 286125 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

151 Uchwała Nr I_ 2 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Lipniku na czas kadencji 2010 - 2014. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr I_ 2 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Lipniku na czas kadencji 2010 - 2014.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 815326 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

152 Uchwała Nr I_1_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku na czas kadencji 2010 - 2014. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr I_1_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku na czas kadencji 2010 - 2014.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 733282 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

153 Uchwała Nr XLIII _ 388_ 2010_r_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2011 na obszarze Gminy Lipnik. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII _ 388_ 2010_r_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2011 na obszarze Gminy Lipnik.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63170 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

154 Uchwała Nr XLIII_ 387_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : przyjęcia programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII_ 387_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : przyjęcia programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2115093 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

155 Uchwała Nr XLIII_ 386_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : oceny zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym gminy , aktulaności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Lipnik uchwalonych po 1 stycznia 1995 roku. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII_ 386_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : oceny zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym gminy , aktulaności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Lipnik uchwalonych po 1 stycznia 1995 roku.


  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1963074 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

156 Uchwała Nr XLIII_ 385_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku Zmieniająca Uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej o nr. ewidencyjnym działki Nr. 132 położonej w Słabuszewicach. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII_ 385_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku Zmieniająca Uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej o nr. ewidencyjnym działki Nr. 132 położonej w Słabuszewicach.


  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 394377 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

157 Uchwała Nr XLIII _ 384_ 2010_r_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII _ 384_ 2010_r_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70580 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

158 Uchwała Nr XLIII _ 383 _ 2010_r_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII _ 383 _ 2010_r_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70110 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

159 Uchwała Nr XLIII_ 382_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII_ 382_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61523 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

160 Uchwała Nr XLIII _ 381 _ 2010_r_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII _ 381 _ 2010_r_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60151 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

161 Uchwała Nr XLIII _380_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII _380_2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.

  Autor: Przewodnicząca Rady Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 86217 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

162 Uchwała Nr XLIII _379 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII _379 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.


  Autor: Przewodnicząca Rady Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 92849 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

163 Uchwała Nr XLIII _378 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII _378 _2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.


  Autor: Przewodnicząca Rady Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 110681 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

164 Uchwała Nr XLIII_ 377_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie lub jednostkom jej podległym. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLIII_ 377_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie lub jednostkom jej podległym.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1746339 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

165 Uchwała Nr XLIII_ 376_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr _ XLIII_ 376_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej .

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 421730 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

166 Uchwała Nr XLII_375_2010 r Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLII_375_2010 r Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.

  Autor: Przewodnicząca Rady Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 60876 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

167 Uchwała Nr XLII_374_2010 r Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLII_374_2010 r Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.

  Autor: Przewodnicząca Rady Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 240435 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

168 Uchwała Nr XLII_372_2010 r Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLII_372_2010 r Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.

  Autor: Przewodnicząca Rady Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 150264 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

169 Uchwała Nr XLII_371_2010 r Rady Gminyw Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLII_371_2010 r Rady Gminyw Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.

  Autor: Przewodnicząca Rady Gminy
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 158629 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

170 Uchwała Nr_ XLII_370_2010 r Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr _XLII_370_2010r. Rady Gminy w Lipniku
z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2010.

  Autor: Przewodnicząca Rady Gminy
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64871 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

171 Uchwała Nr XLII _ 369_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipnik na lata 2011 - 2013. . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLII _ 369_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipnik na lata 2011 - 2013. .

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1226172 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

172 Uchwała Nr XLII _ 368_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na rok 2011. Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLII _ 368_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na rok 2011.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1807310 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

173 Uchwała Nr XLII _ 367_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Lipnik , informacji o kształtowaniu się wieloletniej pomocy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów działaności gminnych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLII _ 367_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Lipnik , informacji o kształtowaniu się wieloletniej pomocy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów działaności gminnych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1407544 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

174 Uchwała Nr XLII _ 366_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie przyjecia Statutu Ekologicznego Związku Dorzecza Gmin Koprzywianki . Poniedziałek, 13/12/2010
  Opis: Uchwała Nr XLII _ 366_ 2010 r. Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010 roku w sprawie przyjecia Statutu Ekologicznego Związku Dorzecza Gmin Koprzywianki .

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72345 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

175 Uchwała Nr XLI _365_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik. Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _365_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64737 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

176 Uchwała Nr XLI _364_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych. Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _364_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65631 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

177 Uchwała Nr XLI _363 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie . Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _363 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65987 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

178 Uchwała Nr XLI _362_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik. Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _362_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61211 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

179 Uchwała Nr XLI _361_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik. Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _361_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65351 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

180 Uchwała Nr XLI _360_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik. Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _360_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1115345 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

181 Uchwała Nr XLI _359 _2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach. Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _359 _2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 153522 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

182 Uchwała Nr XLI _358 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 .04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego. Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _358 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 .04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 435600 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

183 Uchwała Nr XLI _ 357_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach . Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _ 357_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 153522 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

184 Uchwała Nr XLI _356_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunlanej . Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _356_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunlanej .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65277 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

185 Uchwała Nr XLI _355_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych remontów o wartości przekraczającej granicę corocznie ustaloną przez Radę Gminy na zadanie pod nazwą remont sieci dróg gminnych w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0731 T 0732 T oraz drogami krajowymi nr 9 i nr 77 Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _355_ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych remontów o wartości przekraczającej granicę corocznie ustaloną przez Radę Gminy na zadanie pod nazwą remont sieci dróg gminnych w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi nr 0731 T 0732 T oraz drogami krajowymi nr 9 i nr 77 "
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 157046 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

186 Uchwała Nr XLI _354 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej . Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _354 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 74339 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

187 Uchwała Nr XLI _353 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego, lesnego , w drodze inkaso oraz okreslenia inkasentów, terminów płatności, i wynagrodzenia za inkaso . Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _353 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego, lesnego , w drodze inkaso oraz okreslenia inkasentów, terminów płatności, i wynagrodzenia za inkaso .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66554 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

188 Uchwała Nr XLI _ 352_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz stosowania dopłat do ceny 1m 3 ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Lipnik . Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _ 352_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz stosowania dopłat do ceny 1m 3 ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Lipnik .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 197010 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

189 Uchwała Nr XLI _ 351_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zaopioniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie restrukturyzacji Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej . Poniedziałek, 20/09/2010
  Opis: Uchwała Nr_XLI _ 351_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zaopioniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Opatowie w sprawie restrukturyzacji Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 235929 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

190 Uchwała Nr XLI _350 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 r. Piątek , 17/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _350 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65268 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

191 Uchwała Nr XLI _349 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 r. Piątek , 17/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _349 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63044 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

192 Uchwała Nr XLI _348 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 r. Piątek , 17/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _348 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 133849 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

193 Uchwała Nr XLI _347 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 r. Piątek , 17/09/2010
  Opis: Uchwała Nr XLI _347 _ 2010 _Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1126618 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

194 Uchwała Nr XL _ 346 _ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych we Włostowie. Środa , 25/08/2010
  Opis: Uchwała Nr XL _ 346 _ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych we Włostowie.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 763590 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

195 Uchwała Nr XL _ 345 _ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych we Włostowie. Środa , 25/08/2010
  Opis: Uchwała Nr XL _ 345 _ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych we Włostowie.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 703399 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

196 Uchwała Nr XL _ 344_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Środa , 25/08/2010
  Opis: Uchwała Nr XL _ 344_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61235 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

197 Uchwała Nr XL _ 343_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Środa , 25/08/2010
  Opis: Uchwała Nr XL _ 343_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65500 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

198 Uchwała Nr XL _ 342_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Środa , 25/08/2010
  Opis: Uchwała Nr XL _ 342_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 134625 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

199 Uchwała Nr XL _ 341_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Środa , 25/08/2010
  Opis: Uchwała Nr XL _ 341_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 123587 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

200 Uchwała Nr XL _ 340 _ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Środa , 25/08/2010
  Opis: Uchwała Nr XL _ 340 _ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 131576 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

201 Uchwała Nr XL_339_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 r. Środa , 25/08/2010
  Opis: Uchwała Nr XL_339_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64525 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

202 Uchwała Nr XL _ 338 _ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Środa , 25/08/2010
  Opis: Uchwała Nr XL _ 338 _ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64936 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

203 Uchwała Nr _ XXXIX _ 337_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Piątek , 30/07/2010
  Opis: Uchwała Nr _ XXXIX _ 337_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64168 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

204 Uchwała Nr _ XXXIX _ 336_ 2010 Rady Gminyw Lipniku z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku . Piątek , 30/07/2010
  Opis: Uchwała Nr _ XXXIX _ 336_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik
w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65200 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

205 Uchwała Nr XXXIX _ 335_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 maja 2010 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2010 roku . Piątek , 30/07/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXIX _ 335_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 maja 2010 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 112041 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

206 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIIII_334_2010 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kurów na lata 2010 - 2018. Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIIII_334_2010 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kurów na lata 2010 - 2018.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1991368 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

207 Uchwała Nr XXXVIII_334_ 2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kurów na lata 2010 -2018" Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXVIII_334_ 2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kurów na lata 2010 -2018"
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 269621 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

208 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIIII_333_2010 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słabuszewice na lata 2010 - 2018. Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIIII_333_2010 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słabuszewice na lata 2010 - 2018.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2334739 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

209 Uchwała Nr XXXVIII_333_ 2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Słabuszewice na lata 2010 -2018" Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXVIII_333_ 2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Słabuszewice na lata 2010 -2018"
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 366793 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

210 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIIII_332_2010 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Włostów na lata 2010 - 2018. Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIIII_332_2010 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Włostów na lata 2010 - 2018.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 241802 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

211 Uchwała Nr XXXVIII_332_ 2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie zatwierdzenia Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXVIII_332_ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie
zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Włostów na lata 2010 -2018"
  Autor: Rada Gminyw Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 241802 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

212 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIIII_331_2010 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipnik na lata 2010 - 2018. Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIIII_331_2010 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipnik na lata 2010 - 2018.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2397537 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

213 Uchwała Nr XXXVIII_331_ 2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lipnik na lata 2010 -2018" Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXVIII_331_ 2010 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lipnik na lata 2010 -2018"
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 265264 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

214 Uchwała Nr XXXVIII_330_ 2010 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lipnik oraz warunków udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży. Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXVIII_330_ 2010 _ Rady Gminy
w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lipnik oraz warunków udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66545 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

215 Uchwała Nr XXXVIII_329_ 2010 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi Opatowskiemu. Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXVIII_329_ 2010 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi Opatowskiemu.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65642 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

216 Uchwała Nr XXXVIII_328_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenie jego spłaty. Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXVIII_328_2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenie jego spłaty.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65849 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

217 Uchwała Nr XXXVIII_327_ 2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2010 r. Poniedziałek, 10/05/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXVIII_327_ 2010 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2010 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 133932 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

218 Uchwała Nr XXXVIIII_326_2010 Rady Gminyw Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik z wykonania budżetu gminy LIpnik za 2009r. Piątek , 07/05/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXVIIII_326_2010 Rady Gminyw Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik z wykonania budżetu gminy LIpnik za 2009r.
  Autor: Rada Gminyw Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 253256 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

219 Uchwała Nr_XXXVII _325_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI / 314 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 roku . Czwartek , 08/04/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVII _325_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI / 314 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 422447 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

220 Uchwała Nr_XXXVII _324_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI / 316 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 roku . Czwartek , 08/04/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVII _324_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI / 316 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 396554 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

221 Uchwała Nr_XXXVII _323_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI / 316 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 roku . Czwartek , 08/04/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVII _323_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI / 316 / 2010 z dnia 24 lutego 2010 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 396554 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

222 Uchwała Nr_XXXVII _322_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI / 315/ 2010 z dnia 24 lutego 2010 roku . Czwartek , 08/04/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVII _322_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI / 315/ 2010 z dnia 24 lutego 2010 roku .

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 418770 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

223 Uchwała Nr_XXXVII _321_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Lipnik w roku 2010. Czwartek , 08/04/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVII _321_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Lipnik w roku 2010.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 199810 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

224 Uchwała Nr_XXXVII _320_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Lipnik w roku 2010. Czwartek , 08/04/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVII _320_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Lipnik w roku 2010.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161382 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

225 Uchwała Nr_XXXVII _319_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Lipnik w roku 2010. Czwartek , 08/04/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVII _319_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Lipnik w roku 2010.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 252134 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

226 Uchwała Nr_XXXVII _318_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Lipnik w roku 2010. Czwartek , 08/04/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVII _318_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Lipnik w roku 2010.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 242360 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

227 Uchwała Nr_XXXVI_317_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słabuszewice na lata 2010 -2018. Czwartek , 25/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_317_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słabuszewice na lata 2010 -2018.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2118753 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

228 Uchwała Nr_XXXVI_316 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Włostów na lata 2010 -2018. Czwartek , 25/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_316 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Włostów na lata 2010 -2018.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1695971 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

229 Uchwała Nr_XXXVI_315 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kurów na lata2010 -2018. Czwartek , 25/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_315 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kurów na lata2010 -2018.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1283041 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

230 Uchwała Nr_XXXVI_314_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipnik na lata 2010 -2018. Czwartek , 25/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_314_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipnik na lata 2010 -2018.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1536632 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

231 Uchwała Nr_XXXVI_313 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr ewid. 287,o pow. 200 m 2 położonej we wsi Łownica. Wtorek , 23/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI _313 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr ewid. 287,o pow. 200 m2 położonej we wsi Łownica.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141059 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

232 Uchwała Nr_XXXVI_312 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr ewid. 184,o pow.1000m2 położonej we wsi Łownica. Wtorek , 23/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI _312 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr ewid. 184,o pow.1000m2 położonej we wsi Łownica.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 143893 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

233 Uchwała Nr_XXXVI _311 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze umowy działki Nr 206 o powierzchni 0,19ha położonej w Kaczycach. Wtorek , 23/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI _311 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze umowy działki Nr 206 o powierzchni 0,19ha położonej w Kaczycach.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 155866 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

234 Uchwała Nr_XXXVI_310 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze umowy działki Nr 207 o powierzchni 0,22 ha położonej w Kaczycach. Wtorek , 23/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_310 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze umowy działki Nr 207 o powierzchni 0,22 ha położonej w Kaczycach.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 161106 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

235 Uchwała Nr_XXXVI_309 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie uchwalenia Ramowego planu pracy Rady Gminy w Lipniku na rok 2010. Wtorek , 23/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_309 _2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie uchwalenia Ramowego planu pracy Rady Gminy w Lipniku na rok 2010.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 272254 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

236 Uchwała Nr_XXXVI _308_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2010 dla Komisji Rolnictwa i Handlu . Wtorek , 23/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI _308_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2010 dla Komisji Rolnictwa i Handlu .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 188296 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

237 Uchwała Nr_XXXVI_307_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2010 dla 2010 Komisji ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Spraw Socjalnych . Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_307_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2010 dla Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Spraw Socjalnych .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 278118 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

238 Uchwała Nr_XXXVI_306_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2010 dla Komisji Gospodarki i Finansów. Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_306_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2010 dla Komisji Gospodarki i Finansów.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 213104 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

239 Uchwała Nr_XXXVI_305_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2010 dla Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku. Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_305_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na rok 2010 dla Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 190359 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

240 Uchwała Nr_XXXVI_304_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP. Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI _304_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146219 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

241 Uchwała Nr_XXXVI_303_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego od pomocy w formie dożywiania . Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_303_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego od pomocy w formie dożywiania .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 126349 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

242 Uchwała Nr_XXXVI_302_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku . Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_302_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145545 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

243 Uchwała Nr_XXXVI_301_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lipnik . Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI _301_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lipnik .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 126681 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

244 Uchwała Nr_XXXVI_300_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2010 roku. Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_300_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2010 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 107043 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

245 Uchwała Nr_XXXVI_299_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Lipnik na 2011r . Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_299_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Lipnik na 2011r .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 89528 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

246 Uchwała Nr_XXXVI_298_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadań z zakresu dróg publicznych powiatowych. Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_298_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadań z zakresu dróg publicznych powiatowych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 92845 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

247 Uchwała Nr_XXXVI_297_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2010 roku. Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_297_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2010 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 279479 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

248 Uchwała Nr_XXXVI_296_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2010 roku. Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI _296_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2010 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146119 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

249 Uchwała Nr_XXXVI_295_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV /277/ 2009 Rady Gminy Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na 2010 rok. Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_295_2010_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV /277/ 2009 Rady Gminy Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnik na 2010 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 5930669 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

250 Uchwała Nr_XXXVI_294_2010_ Rady Gminy w LIpniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu gminy Lipnik na rok 2010 . Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXVI_294_2010_ Rady Gminy w LIpniku z dnia 24 luty 2010 roku w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu gminy Lipnik na rok 2010 .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 127781 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

251 Uchwała Nr_XXXV_293_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_293_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68829 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

252 Uchwała Nr_XXXV_292_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_292_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67412 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

253 Uchwała Nr_XXXV_291_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_291_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68268 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

254 Uchwała Nr_XXXV_290_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_290_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71103 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

255 Uchwała Nr_XXXV_289_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_289_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75729 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

256 Uchwała Nr_XXXV_288_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_288_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3740364 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

257 Uchwała Nr_XXXV_287_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2010 rok. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_287_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2010 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2167615 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

258 Uchwała Nr_XXXV_286_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_286_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68105 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

259 Uchwała Nr_XXXV_285_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_285_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r.

  Autor: Rada Gminy w LIpniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68158 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

260 Uchwała Nr_XXXV_284_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_284_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66956 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

261 Uchwała Nr_XXXV_283_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_283_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76201 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

262 Uchwała Nr_XXXV_282_2009 _ Rady Gminyw Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_282_2009 _ Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 r.
  Autor: Rada Gminy w LIpniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 275404 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

263 Uchwała Nr _XXXV_281_2009 Rady Gminy w Lipniku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2009 roku. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr _XXXV_281_2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2009 roku.


  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 135143 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

264 Uchwała Nr XXXV_280_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Malicach Kościelnych. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXV_280_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Malicach Kościelnych.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 605948 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

265 Uchwała Nr XXXV_279_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej we Włostowie. Piątek , 22/01/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXV_279_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej we Włostowie.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 561369 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

266 Uchwała Nr XXXV_278_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie okreslenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchmości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych . Czwartek , 21/01/2010
  Opis: Uchwała Nr XXXV_278_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie okreslenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 93237 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

267 Uchwała Nr_XXXV_277_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2010 rok . Czwartek , 21/01/2010
  Opis: Uchwała Nr_XXXV_277_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2010 rok .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2174039 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

268 Uchwała Nr XXXIV_276_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnik na rok 2010. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_276_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnik na rok 2010.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 80910 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

269 Uchwała Nr XXXIV_275_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do Projektu Inwestycyjnego pod nazwą e - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_275_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do Projektu Inwestycyjnego pod nazwą e - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36533 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

270 Uchwała Nr XXXIV_274_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_274_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36177 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

271 Załącznik Nr 1. doc Uchwały Nr XXXIV_273_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lipnik na lata 2007 - 2013. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Załącznik Nr 1. doc Uchwały Nr XXXIV_273_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lipnik na lata 2007 - 2013.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 131165 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

272 Uchwała Nr XXXIV_273_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycjyjnego dla Gminy Lipnik na lata 2007 - 2013. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_273_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycjyjnego dla Gminy Lipnik na lata 2007 - 2013.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33062 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

273 Uchwała Nr XXXIV_272_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_272_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67116 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

274 Uchwała Nr XXXIV_271_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_271_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67605 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

275 Uchwała Nr XXXIV_270_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_270_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72697 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

276 Uchwała Nr XXXIV_269_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_269_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 77585 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

277 Załącznik Nr 1. doc Uchwały Nr XXXIV_268_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Załącznik Nr 1. doc Uchwały Nr XXXIV_268_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57023 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

278 Uchwała Nr XXXIV_268_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_268_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68295 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

279 Uchwała Nr XXXIV_267_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_267_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66189 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

280 Uchwała Nr XXXIV_266_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_266_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72335 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

281 Załącznik Nr 5. doc Uchwały Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Załącznik Nr 5. doc Uchwały Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46895 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

282 Załącznik Nr 4. doc Uchwały Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Załącznik Nr 4. doc Uchwały Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35951 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

283 Załącznik Nr 3. doc Uchwały Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Załącznik Nr 3. doc Uchwały Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61022 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

284 Załącznik Nr 2. doc Uchwały Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Załącznik Nr 2. doc Uchwały Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81456 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

285 Załącznik Nr 1. doc Uchwały Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Załącznik Nr 1. doc Uchwały Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84941 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

286 Uchwała Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 15/12/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXIV_265_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 81193 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

287 Uchwała Nr XXXII_260_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 r w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr. ewidencyjnym działki nr. 265/9 o powierzchni 1575 m 2 położonej we wsi Włostów. Poniedziałek, 12/10/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXII_260_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 r w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr. ewidencyjnym działki nr. 265/9 o powierzchni 1575 m 2 położonej we wsi Włostów.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 294620 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

288 Uchwała Nr XXXII_258_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych remontów o wartości przekraczających granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy pn. remont drogi gminnej nr. 001420OT Gołębiów Szlachecki Wesołówka w miejscowości Gołębiów i Międzygórz. Poniedziałek, 12/10/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXII_258_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych remontów o wartości przekraczających granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy pn. remont drogi gminnej nr. 001420OT Gołębiów Szlachecki Wesołówka w miejscowości Gołębiów i Międzygórz.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 261534 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

289 Uchwała Nr XXXII_258_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości , działki Nr 89 / /2 o powierzchni 0,06 ha położonej w Malicach Kościelnych. Poniedziałek, 12/10/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXII_258_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości , działki Nr 89 / /2 o powierzchni 0,06 ha położonej w Malicach Kościelnych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 273099 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

290 Uchwała Nr XXXII_257_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie nabycia nierbuchomości ,działki Nr 119/2 o powierzchni 0,08 ha położonej w Malicach Kościelnych. Poniedziałek, 12/10/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXII_257_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie nabycia nierbuchomości ,działki Nr 119/2 o powierzchni 0,08 ha położonej w Malicach Kościelnych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 439381 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

291 Uchwała Nr XXXII_256_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w Lipniku . Czwartek , 08/10/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXII_256_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w Lipniku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 523188 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

292 Uchwała Nr XXXII_255_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w Lipniku . Czwartek , 08/10/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXII_255_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w Lipniku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 551320 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

293 Uchwała Nr XXXII_254_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w Lipniku . Czwartek , 08/10/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXII_254_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w Lipniku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1868351 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

294 Uchwała Nr _XXXI _253_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Zespół Ekonomiczno - Oświatowy w Lipniku. Czwartek , 17/09/2009
  Opis: Uchwała Nr _XXXI _253_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Zespół Ekonomiczno - Oświatowy w Lipniku.  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63891 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

295 Uchwała Nr XXXI /252 /2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz stosowania dopłat do ceny 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Lipnik. Czwartek , 17/09/2009
  Opis: Uchwała Nr XXXI /252 / 2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz stosowania dopłat do ceny 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 770032 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

296 Uchwała Nr _XXXI _251 _2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku. Czwartek , 10/09/2009
  Opis: Uchwała Nr _XXXI _251 _2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67028 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

297 Uchwała Nr _XXXI _250_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku. Czwartek , 10/09/2009
  Opis: Uchwała Nr _XXXI _250_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63996 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

298 Uchwała Nr _XXXI _249_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku. Czwartek , 10/09/2009
  Opis: Uchwała Nr _XXXI _249_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62106 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

299 Uchwała Nr _XXXI _248_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku. Czwartek , 10/09/2009
  Opis: Uchwała Nr _XXXI _248_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62854 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

300 Uchwała Nr _XXXI _247_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku. Czwartek , 10/09/2009
  Opis: Uchwała Nr _XXXI _247_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 91801 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

301 Uchwała Nr _XXXI _246_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku. Czwartek , 10/09/2009
  Opis: Uchwała Nr _XXXI _246_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63068 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

302 Uchwała Nr _XXXI _245_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku. Czwartek , 10/09/2009
  Opis: Uchwała Nr _XXXI _245_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62825 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

303 Uchwała Nr_XXX_244_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku . Czwartek , 09/07/2009
  Opis: Uchwała Nr_XXX_244_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33032 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

304 Uchwała Nr_XXX_243_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lipnik . Czwartek , 09/07/2009
  Opis: Uchwała Nr_XXX_243_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Lipnik .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41612 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

305 Uchwała Nr_XXX_242_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku . Czwartek , 09/07/2009
  Opis: Uchwała Nr_XXX_242_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku .
  Autor: Rada Gminyw Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30713 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

306 Uchwała Nr_XXX_241_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku . Czwartek , 09/07/2009
  Opis: Uchwała Nr_XXX_241_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku .
  Autor: Rada Gminyw Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 102976 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

307 Uchwała Nr_XXX_240_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku . Czwartek , 09/07/2009
  Opis: Uchwała Nr_XXX_240_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22346 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

308 Uchwała Nr_XXX_239_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku . Czwartek , 09/07/2009
  Opis: Uchwała Nr_XXX_239_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2009 roku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22346 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

309 Uchwała Nr_XXX_238_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr ewidencyjnym działki 397/1, o powierzchnu 0,14 ha we Wostowie . Czwartek , 09/07/2009
  Opis: Uchwała Nr_XXX_238_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o, nr ewidencyjnym działki 397/1, o powierzchnu 0,14 ha we Wostowie .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30046 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

310 Uchwała Nr_XXX_237_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze umowy działki Nr 382 /3 o powierzchni 0,25 ha położonej w Międzygórzu. Czwartek , 09/07/2009
  Opis: Uchwała Nr_XXX_237_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze umowy działki Nr 382 /3 o powierzchni 0,25 ha położonej w Międzygórzu.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33939 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

311 Uchwała Nr_XXX_236_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości działki Nr 128/2 o powierzchni 0,0539 ha położonej w Studziankach. Czwartek , 09/07/2009
  Opis: Uchwała Nr_XXX_236_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości działki Nr 128/2 o powierzchni 0,0539 ha położonej w Studziankach.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28836 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

312 Uchwała Nr_XXX_235_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości działki 326/2 o powierzchni 0,0165 ha położonej w Lipniku . Czwartek , 09/07/2009
  Opis: Uchwała Nr_XXX_235_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości działki 326/2 o powierzchni 0,0165 ha położonej w Lipniku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28525 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

313 Uchwała Nr_XXX_234_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r. w budżecie gminy Czwartek , 09/07/2009
  Opis: Uchwała Nr_XXX_234_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r. w budżecie gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23203 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

314 Uchwała_Nr_ XXIX_236_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty. Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Uchwała_Nr_ XXIX_236_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty,
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41288 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

315 Uchwała_Nr_XXIX_235_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty. Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Uchwała_Nr_XXIX_235_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45424 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

316 Uchwała_Nr_XXIX_234_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Uchwała_Nr_XXIX_234_2009_Rady Gminy w Lipniku
z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45907 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

317 Uchwała_Nr_XXIX_ 233_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Uchwała_Nr_XXIX_ 233_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 706023 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

318 Uchwała_Nr_XXIX_232_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Uchwała_Nr_XXIX_232_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 247448 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

319 Uchwała_Nr_XXIX_231_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Uchwała_Nr_XXIX_231_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 97817 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

320 Uchwała_Nr_XXIX_230_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok. Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Uchwała_Nr_XXIX_230_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28633 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

321 Uchwała_Nr_XXIX_229_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lipnik na lata 2007- 2013. Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Uchwała_Nr_XXIX_229_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Lipnik na lata 2007- 2013.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 495282 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

322 Uchwała_Nr_XXVIII_228_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik. Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Uchwała_Nr_XXVIII_228_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 855221 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

323 Uchwała_Nr_XXVIII_227_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2009. Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Uchwała_Nr_XXVIII_227_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2009.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67178 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

324 Uchwała _Nr _XXVIII_226_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2009 roku. Wtorek , 16/06/2009
  Opis: Uchwała _Nr _XXVIII_226_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 562044 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

325 Uchwała_Nr_XXVIII_225_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2008 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budzetu gminy za rok 2008. Poniedziałek, 15/06/2009
  Opis: Uchwała_Nr_XXVIII_225_2009_Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2008 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budzetu gminy za rok 2008.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 68768 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

326 Uchwała Nr XXVII_224_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Środa , 15/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_224_2009 Rady Gmniy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 121416 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

327 Uchwała Nr XXVII_223_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Środa , 15/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_223_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestecyjnego dla Gminy Lipnik na lata 2007-2013.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 306611 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

328 Uchwała Nr XXVII_222_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Środa , 15/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_222_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipnik na lata 2009-2032".
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 863631 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

329 Uchwała Nr XXVII_221_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Środa , 15/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_221_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipnik na lata 2009-2013".
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 308713 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

330 Uchwała Nr XXVII_220_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Środa , 15/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_220_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18365 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

331 Uchwała Nr XXVII_219_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Środa , 15/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_219_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 770706 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

332 Uchwała Nr XXVII_218_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009. Wtorek , 14/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_218_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22840 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

333 Uchwała Nr XXVII_217_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Wtorek , 14/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_217_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21754 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

334 Uchwała Nr XXVII_216_2009 Rady Gminy Lipnik z dnia 25 marca 2009 roku. Wtorek , 14/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_216_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 50058 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

335 Uchwała Nr XXVII_215_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Wtorek , 14/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_215_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19194 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

336 Uchwała Nr XXVII_214_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Wtorek , 14/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_214_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 127393 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

337 Uchwała Nr XXVII_213_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Wtorek , 14/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_213_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32562 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

338 Uchwała Nr XXVII_212_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Wtorek , 14/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_212_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Ładu i Porządku Publicznego Oświaty, Zdrowia , Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65745 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

339 Uchwała Nr XXVII_211_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Wtorek , 14/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_211_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65459 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

340 Uchwała Nr XXVII_210_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku. Wtorek , 14/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_210_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2009 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 78795 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

341 Uchwała Nr XXVII_209_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku Wtorek , 14/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_209_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2009 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 76836 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

342 Uchwała Nr XXVII_208_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku Wtorek , 14/04/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVII_208_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na rok 2009.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 101673 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

343 Uchwała Nr XXVI_207_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku. Piątek , 30/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVI_207_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12728 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

344 Uchwała Nr XXVI_206_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku Piątek , 30/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVI_206_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości połozonej we Włostowie.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14875 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

345 Uchwała Nr XXVI_205_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku. Piątek , 30/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVI_205_2009 Rady Gminy Lipnik z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Malicach Kościelnych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 15025 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

346 Uchwała Nr XXVI_204_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku Piątek , 30/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVI_204_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 160406 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

347 Uchwała Nr XXVI_203_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku. Piątek , 30/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVI_203_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Arkoholowych w Gminie Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 89933 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

348 Uchwala Nr XXVI_202_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku. Piątek , 30/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVI_202_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipnik na lata 2009-2015.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 857032 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

349 Uchwała Nr XXVI_201_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku Piątek , 30/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXVI_201_2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 9808 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

350 Uchwała Nr XXV_200_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2008 roku Środa , 14/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXV_200_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14907 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

351 Uchwała Nr XXV_199_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2008 roku Środa , 14/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXV_199_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w bydżecie Gminy Lipnik na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 17954 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

352 Uchwała Nr XXIV_198_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku Piątek , 09/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIV_198_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2009 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52077 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

353 Uchwała Nr XXIV_197_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku Piątek , 09/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIV_197_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16930 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

354 Uchwała Nr XXIV_196_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku Piątek , 09/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIV_196_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10218 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

355 Uchwała Nr XXIV_195_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku Piątek , 09/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIV_195_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24646 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

356 Uchwała Nr XXIV_194_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku Piątek , 09/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIV_194_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14935 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

357 Uchwała Nr XXIV_193_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku Piątek , 09/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIV_193_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8879 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

358 Uchwała Nr XXIV_192_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku Piątek , 09/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIV_192_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 15064 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

359 Uchwała Nr XXIV_191_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku Piątek , 09/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIV_191_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21779 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

360 Uchwała Nr XXIV_190_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku Piątek , 09/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIV_190_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12227 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

361 Uchwała Nr XXIII_189_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Piątek , 09/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_189_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze umowy dz. Nr 133/4 o powierzchni 0,087 ha położonej w Słabuszewicach.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 12751 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

362 Uchwała Nr XXIII_188_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 Piątek , 09/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_188_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do tworzącej się Lokalnej Grupy Działania Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 14593 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

363 Uchwała Nr XXIII_187_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_187_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania utworzonej przez Lokalną Organizację Tutystyczną Partnerstwa Ziemi Sandomierskiej.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 8994 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

364 Uchwała Nr XXIII_186_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_186_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 18795 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

365 Uchwała Nr XXIII_185_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_185_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 15830 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

366 Uchwała Nr XXIII_184_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_184_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 21896 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

367 Uchwała Nr XXIII_183_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_183_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31775 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

368 Uchwała Nr XXIII_182_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_182_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na obszarze Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29737 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

369 Uchwała Nr XXIII_181_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_181_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminyw Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29228 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

370 Uchwała Nr XXIII_180_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_180_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek leśny.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13782 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

371 Uchwała Nr XXIII_179_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_179_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 20540 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

372 Uchwała Nr XXIII_178_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_178_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek rolny.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 13936 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

373 Uchwała Nr XXIII_177_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_177_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zezwoleń w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62354 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

374 Uchwała Nr XXIII_176_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_176_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23255 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

375 Uchwała Nr XXIII_175_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_175_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30482 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

376 Uchwała Nr XXIII_174_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_174_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2009 na obszarze Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 17274 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

377 Uchwała Nr XXIII_173_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_173_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na jakich zasadach będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wyk. jednostki pomocniczej Gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 11237 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

378 Uchwała Nr XXIII_172_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_172_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla Przewodniczącego Rady i Radnych Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10239 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

379 Uchwała Nr XXIII_171_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXIII_171_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 19254 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

380 uchwała Nr XXII_170_2008 Rady Gmniy w Lipniku z dnia 20 listopada 2008 Czwartek , 08/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XXII_170_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalenia corocznie przez radę pr. " Remont drogi gminnej Nr. 001421 T relacji Kleczanów- Międzygórz
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 10366 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

381 Uchwała Nr XX_169_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008 roku Piątek , 02/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XX_169_2008 Rady Gminy z dnia 27 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie cząści nieruchomości zabudowań położonej we Włostowie na rzecz Sekcji Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Nasz Włostów" we Włostowie.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 358811 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

382 Uchwała Nr XX_168_2008 Rady Gminy w LIpniku z dnia 27 października 2008 roku Piątek , 02/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XX_168_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 432655 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

383 Uchwała Nr XX_167_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008 roku Piątek , 02/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XX_167_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008 roku w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 355165 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

384 Uchwała Nr XX_166_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008 roku Piątek , 02/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XX_166_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnoinych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 944989 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

385 Uchwała Nr XX_165_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008 roku Piątek , 02/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XX_165_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2008.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 413787 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

386 Uchwała Nr XX_164_2008 Rady Gmniy w Lipniku z dnia 27 października 2008 roku Piątek , 02/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XX_164_2008 Rady Gminy w LIpniku z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2008.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 265154 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

387 Uchwała Nr XX_163_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 pażdziernika 2008r Piątek , 02/01/2009
  Opis: Uchwała Nr XX_163_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 pażdziernika 2008r w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Lipnik na 2008 rok
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2551418 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

388 Uchwała Nr XIX_162_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego " Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lipnik na lata 2008 -2012. Czwartek , 25/09/2008
  Opis: Uchwała Nr XIX_162_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego " Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lipnik na lata 2008 -2012.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1824994 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

389 Uchwała Nr XIX_161_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do lokalnej Grupy Działania tworzonej przez Lokalną Organizację Turystyczną Partnerstwa Ziemi Sandomierskiej . Czwartek , 25/09/2008
  Opis: Uchwała Nr XIX_161_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do lokalnej Grupy Działania tworzonej przez Lokalną Organizację Turystyczną Partnerstwa Ziemi Sandomierskiej.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 764978 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

390 Uchwała Nr_XIX_160_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik na rok 2008. Czwartek , 25/09/2008
  Opis: Uchwała Nr_XIX_160_2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik na rok 2008.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2340680 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

391 Uchwała Nr_XVIII_159_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatzrenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz stosowania dopłat do ceny 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Lipnik. Wtorek , 09/09/2008
  Opis: Uchwała Nr_VIII_159_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz stosowania dopłat do ceny 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 772215 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

392 Uchwała Nr XVIII_158_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste części nieruchomości o nr.ewidencyjnym 40 / 69 położone we Włostowie. Wtorek , 09/09/2008
  Opis: Uchwała Nr XVIII_158_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste części nieruchomości o nr.ewidencyjnym 40 / 69 położone we Włostowie.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 379336 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

393 Uchwała Nr XVIII_157_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr. ewidencyjnym działki 9 / 2 o powierzchni 0, 1806 ha położonej w Lipniku. Wtorek , 09/09/2008
  Opis: Uchwała Nr XVIII_157_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr. ewidencyjnym działki 9 / 2 o powierzchni 0, 1806 ha położonej w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 332802 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

394 Uchwała Nr_XVIII_156_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr. ewidencyjnym działki 9/1 o powierzchni 0,1811 ha położonej w Lipniku . Wtorek , 09/09/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVIII_156_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr. ewidencyjnym działki 9/1 o powierzchni 0,1811 ha położonej w Lipniku .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 361385 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

395 Uchwała Nr_XVIII_155_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr. ewidencyjnym działki 11/5 o powierzchni 0,18 ha położonej w Malicach Kościelnych. Wtorek , 09/09/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVIII_155_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości o nr. ewidencyjnym działki 11/5 o powierzchni 0,18 ha położonej w Malicach Kościelnych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 349020 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

396 Uchwała Nr_XVIII_154_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia28 sierpnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomosci w drodze darowizny dz. Nr 133/4 o powierzchni 0,087 położonej w Słabuszewicach. Wtorek , 09/09/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVIII_154_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia28 sierpnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomosci w drodze darowizny dz. Nr 133/4 o powierzchni 0,087 ha położonej w Słabuszewicach.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 611724 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

397 Uchwała Nr_XVIII_153_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Lipnik. Wtorek , 09/09/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVIII_153_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Lipnik.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 509382 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

398 Uchwała Nr_XVIII_152_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2008 roku. Poniedziałek, 08/09/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVIII_152_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2008 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1053760 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

399 Uchwała Nr_XVIII_151 _2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2008 roku. Poniedziałek, 08/09/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVIII_151 _2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2008 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 839291 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

400 Uchwała Nr_XVIII_1 50_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2008 roku. Poniedziałek, 08/09/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVIII_1 50_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2008 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 515391 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

401 Uchwała Nr_XVIII_149_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2008 roku. Poniedziałek, 08/09/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVIII_149_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2008 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2018350 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

402 Uchwała Nr_XVIII_148_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2008 roku. Poniedziałek, 08/09/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVIII_148_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 sierpnia 2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w 2008 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1198295 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

403 Rozstrzgnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego Czwartek , 04/09/2008
  Opis: Rozstrzgnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające nieważność Uchwały Rady Gminy w Lipniku Nr XVI /143 / 2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie przedłuzenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz stosowania dopłat do ceny 1m 3 scieków dla gospodartsw domowych z terenu gminy Lipnik.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 770079 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

404 Uchwała Nr_XVII_147_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 czerwca 2008 roku uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2008 rok. Poniedziałek, 18/08/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVII_147_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 czerwca 2008 roku uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2008 rok.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3394664 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

405 Uchwała Nr_XVI_146_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Dorzecza Gmin Koprzywianki Środa , 02/07/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVI_146_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Dorzecza Gmin Koprzywianki.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3974909 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

406 Uchwała Nr_XVI_145_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2008 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystapienia do Lokalnej Grupy Działania tworzonej przez Fundację Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Środa , 02/07/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVI_145_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2008 roku uchylająca uchwałę w sprawie przystapienia do Lokalnej Grupy Działania tworzonej przez Fundację Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 145580 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

407 Uchwała Nr_XVI_144_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Żurawniki. Poniedziałek, 30/06/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVI_144_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Żurawniki.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 422298 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

408 Uchwała_Nr_XVI_143_ 2008_Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz stosowania dopłat do ceny 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych . Poniedziałek, 30/06/2008
  Opis: Uchwała_Nr_ XVI_143_ 2008_Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz stosowania dopłat do ceny 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 830364 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

409 Uchwała_Nr_XVI_142_ 2008_Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008. Poniedziałek, 30/06/2008
  Opis: Uchwała_Nr_XVI_ 142_ 2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 702649 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

410 Uchwała Nr_XVI_141_2008_Rady Gminy w Lipniku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w Lipniku w 2008 roku. Poniedziałek, 30/06/2008
  Opis: Uchwała Nr_XVI_141_2008_Rady Gminy w Lipniku
z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w Lipniku
w 2008 roku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 3210601 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

411 Uchwała_Nr_XV_136_2008_Rady Gminyw Lipniku z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżteu gminy Lipnik i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy . Czwartek , 05/06/2008
  Opis: Uchwała_Nr_XV_136_2008_Rady Gminyw Lipniku z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżteu gminy Lipnik i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 16440510 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

412 Uchwała _Nr_XV_140_2008 Rady Gminy w Lipniku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach zorganizowanych przez Gminę Lipnik. Wtorek , 06/05/2008
  Opis: Uchwała _Nr_XV_140_2008 _Rady Gminy w Lipniku
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach zorganizowanych przez Gminę Lipnik.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 994302 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

413 Uchwała_Nr_XV_139_2008_Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomaii na terenie Gminy Lipnik . Wtorek , 06/05/2008
  Opis: Uchwała_Nr_XV_139_2008_Rady Gminy w Lipniku
z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomaii na terenie Gminy Lipnik .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1083056 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

414 Uchwała _Nr_XV_138_2008 Rady Gminy w Lipniku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w roku 2008 . Wtorek , 06/05/2008
  Opis: Uchwała _Nr_XV_138_2008 Rady Gminy w Lipniku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w roku 2008.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 513291 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

415 Uchwała_Nr_XV_137_2008_Rady Gminyw Lipniku z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w roku 2008. Wtorek , 06/05/2008
  Opis: Uchwała_Nr_XV_137_2008_Rady Gminyw Lipniku
z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik w roku 2008.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1507433 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

416 Uchwała_Nr_XV_136_2008_Rady Gminyw Lipniku z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżteu gminy Lipnik i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy . Wtorek , 06/05/2008
  Opis: Uchwała_Nr_XV_136_2008_Rady Gminyw Lipniku
z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżteu gminy Lipnik
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 675486 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

417 Uchwała Nr_XIV_ 135_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na rok 2008 . Czwartek , 27/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_XIV_ 135_2008_ Rady Gminy w Lipniku
z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na rok 2008 .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1460404 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

418 Uchwała Nr_XIV_ 134_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do przedsięwzięcia pt. " e - Powiat - Informatyzacja Powiatu Opatowskiego ". Czwartek , 27/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_XIV_ 134_2008_ Rady Gminy w Lipniku
z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do przedsięwzięcia
pt. " e - Powiat - Informatyzacja Powiatu Opatowskiego ".
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 450595 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

419 Uchwała Nr_XIV_ 133_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego. Czwartek , 27/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_XIV_ 133_2008_ Rady Gminy w Lipniku
z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 740578 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

420 Uchwała Nr_XIV_ 132_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu fiansowego za pierwsze pólrocze niektórych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego. Czwartek , 27/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_XIV_ 132_2008_ Rady Gminy w Lipniku
z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu fiansowego za pierwsze pólrocze niektórych jednostek zalicznaych do podsektora samorządowego.
  Autor: Rada Gminyw Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 551978 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

421 Uchwała Nr_XIV_ 131_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżeie gminy Lipnik na rok 2008 . Czwartek , 27/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_XIV_ 131_2008_ Rady Gminy w Lipniku
z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżeie gminy Lipnik na rok 2008.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2470023 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

422 Uchwała Nr_XIV_ 130_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżeie gminy Lipnik na rok 2008 . Czwartek , 27/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_XIV_ 130_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżeie gminy Lipnik na rok 2008 .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 2047469 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

423 Uchwała Nr_XIV_ 128_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżeie gminy Lipnik na rok 2008 . Czwartek , 27/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_XIV_ 128_2008_ Rady Gminy w Lipniku
z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżeie gminy Lipnik na rok 2008 .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 202979 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

424 Uchwała Nr_XIV_ 127_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego w drodze umowy darowizny o, powierzchni 0,09 ha położonej we Włostowie . Czwartek , 27/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_XIV_ 127_2008_ Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego w drodze umowy darowizny o, powierzchni 0,09 ha położonej we Włostowie .
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 214626 bytes
 

Redaktor: Anna Wójcik

425 Uchwała Nr_ XIV_126_2008 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na rok 2008r. Piątek , 14/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_ XIV_126_2008 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na rok 2008r.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1145648 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

426 Uchwała Nr_ XIV_125_2008 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2008 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku. Piątek , 14/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_ XIV_125_2008 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2008 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 842784 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

427 Uchwała Nr_ XIV_124_2008 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2008 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku. Piątek , 14/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_ XIV_124_2008 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2008 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku .
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 781977 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

428 Uchwała Nr_ XIV_123_2008 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2008 Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku. Piątek , 14/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_ XIV_123_2008 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie planu pracy na rok 2008 Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku.

  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 794935 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

429 Uchwała Nr_ XIV_122_2008 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2008 Komisji Ładu i Porządku Publicznego Oświaty ,Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku. Piątek , 14/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_ XIV_122_2008 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2008 Komisji Ładu i Porządku Publicznego Oświaty ,Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 888096 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

430 Uchwała Nr_ XIII_121_2007 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2007. Piątek , 14/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_ XIII_121_2007 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2007.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 387232 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

431 Uchwała Nr_ XIII_120_2007 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2007. Piątek , 14/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_ XIII_120_2007 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2007.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 311813 bytes
 

Redaktor: Beata Placha

432 Uchwała Nr_ XIII_119_2007 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2007. Piątek , 14/03/2008
  Opis: Uchwała Nr_ XIII_119_2007 roku Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w roku 2007.
  Autor: Rada Gminy w Lipniku.
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 526205 bytes